39300 TA Vodice, tubusový stožár S od obce (+TMO,+O2)

foto

Autor: Páv Lučištník     Datum: 21.3.2017

foto
T-Mobile/O2 sharing nahoře, Vodafone dole
Autor: Páv Lučištník     Datum: 21.3.2017