39081 ZR Vepřová, betonový stožár S od obce v lese (+TMO,+O2)

foto

Autor: Pavel Skřivánek     Datum: 8.10.2019

foto
O2/T-Mobile sharing nahoře, Vodafone dole
Autor: Pavel Skřivánek     Datum: 8.10.2019