33351 PV Doloplazy, severní osvětlovací stožár v areálu ŽPSV

foto

Autor: Zdeněk Gába     Datum: 9.5.2018

foto

Autor: Zdeněk Gába     Datum: 9.5.2018