33101 DC Valkeřice, Zaječí vrch 556 m, tubusový stožár J od obce (+TMO,+O2)

foto

Autor: Petr Hála     Datum: 13.5.2019

foto

Autor: Petr Hála     Datum: 13.5.2019

foto

Autor: Petr Hála     Datum: 13.5.2019