31651 OC Červenka, betonový stožár na SV okraji obce u nádraží

foto

Autor: Pavel Skřivánek     Datum: 18.10.2020

foto

Autor: Pavel Skřivánek     Datum: 18.10.2020