23951 BN Kochánov, Kochánov 498 m, betonový stožár (+TMO,+O2)

foto

Autor: David Kříž     Datum: 1.6.2019

foto

Autor: David Kříž     Datum: 1.6.2019

foto

Autor: David Kříž     Datum: 1.6.2019

foto
VKV-FM, ČRo Region
Autor: David Kříž     Datum: 1.6.2019