19397 PV Budětsko, příhradový stožár JV od obce

foto

Autor: Pavel Skřivánek     Datum: 30.7.2015

foto

Autor: Pavel Skřivánek     Datum: 30.7.2015