16921 JH Hůrky, Křížový vrch 702 m, kotvený stožár

foto

Autor: Pavel Skřivánek     Datum: 6.11.2015

foto

Autor: Pavel Skřivánek     Datum: 6.11.2015