16807 JH Majdalena, komín u nádraží (+TMO,+O2)

foto

Autor: Michal Vinter     Datum: 22.10.2018

foto

Autor: Michal Vinter     Datum: 22.10.2018

foto

Autor: Michal Vinter     Datum: 22.10.2018