14557 KI Chotěbuz, betonový stožár V od obce u I/67

foto

Autor: Michal Vinter     Datum: 20.3.2017

foto

Autor: Michal Vinter     Datum: 20.3.2017