55750 JH Kostelní Vydří, Vojtův vrch 537 m, příhradový stožár, +TMO, +VDF

foto

Autor: Pavel Skřivánek     Datum: 24.5.2018

foto

Autor: Pavel Skřivánek     Datum: 24.5.2018

foto

Autor: Pavel Skřivánek     Datum: 24.5.2018