55466 PB Skuhrov, Skuhrovský vrch 565 m, betonový stožár, +TMO, +VDF

foto

Autor: Páv Lučištník     Datum: 30.12.2012

foto

Autor: Páv Lučištník     Datum: 30.12.2012