17261 PR Jindřichov, Na Vartě 576 m, příhradový stožár SZ od obce, +TMO, +VDF

foto

Autor: Michal Vinter     Datum: 23.4.2021

foto
O2/T-Mobile sharing nahoře, Vodafone dole
Autor: Michal Vinter     Datum: 23.4.2021

foto

Autor: Michal Vinter     Datum: 23.4.2021