16554 SM Dubecko, tubusová rozhledna, +TMO

foto

Autor: Páv Lučištník     Datum: 27.3.2011

foto

Autor: Páv Lučištník     Datum: 27.3.2011

foto

Autor: Páv Lučištník     Datum: 27.3.2011

foto

Autor: Páv Lučištník     Datum: 27.3.2011