TUZVI TU Třebihošť - Zvičina, Zvičina 671 m, vyšší příhradový stožár (SV)

foto

Autor: Páv Lučištník     Datum: 21.9.2015

foto

Autor: Páv Lučištník     Datum: 21.9.2015