Laserová infračervená pojítka

Optické přenosové trasy se pro některé typy datových přenosů postupem času stávají stále atraktivnější a výhodnější než metalické či mikrovlnné trasy. Přenos informace optickými prostředky, nezávisle na tom, mám-li na mysli optické vlákno nebo vzdušnou trasu mezi dvěma pojítky, přináší proti konvenčním prostředkům několik výrazných výhod. Především je to veliká šířka přenášeného pásma a v podstatě naprostá odolnost vůči vlivům elektromagnetického smogu. Laserová infračervená pojítka využívají vlnové délky zhruba mezi 800 - 1000 nanometry. Umožňují přenosové rychlosti až ve stovkách Mbit/s, na různé vzdálenosti. Dosah omezuje především obsah vzdušné vlhkosti, nečistot a hydrometeorů v ovzduší mezi jednotlivými body trasy. Nespornou výhodou nasazení těchto zařízení představuje skutečnost, že na ně není potřeba povolení ČTU, není nutná kmitočtová koordinace a nebezpečí rušení jinými subjekty je minimální. Níže uvedené fotografie ukazují optickou trasu společnosti RadioMobil a.s.. Radiomobil tato pojítka instaluje, aby připojil své mikrobuňky a mobilní BTS do infrastruktury mobilní sítě. Tyto spoje se používají na kratší vzdálenosti, maximálně několika set metrů. Na horních obrázcích jsou dva protilehlé body optického spoje. Na dolních obrázcích jsou pak detaily pojítka, vpravo zepředu a vlevo zezadu. Na levém obrázku dole vlevo si povšimněte dalekohledu, určenému pro přesné zaměření pojítka na druhé straně spoje.

S televizními anténami: Cell ID 2885, Praha 2 - Vinohrady, Mánesova 75 x U Kanálky 8 (VÚZE - všesměrová mikrocella na rohu na úrovni 1.patra)
Osamocená: Cell ID 2764, Praha 9 - Čakovice, Kostelecká ulice, spoj pro mikrocellu v hypermarketu Globus


Fotografie pro GSMweb.cz Dan Kozel, text Šeryf


Zpět