23.4.2019
09:37Foto O2 28197 BM Brno - Žabov?esky, Šeránkova 371/1, gymnázium
O2 28198 BM Brno - Žabov?esky, Šeránkova 371/1, gymnázium
O2 28199 BM Brno - Žabov?esky, Šeránkova 371/1, gymnázium
 
09:37Foto Vodafone 11227 BM Brno - Žabov?esky, Korejská 3082/4, hala fy ASA
Vodafone 11228 BM Brno - Žabov?esky, Korejská 3082/4, hala fy ASA
Vodafone 11229 BM Brno - Žabov?esky, Korejská 3082/4, hala fy ASA
 
09:36Foto Vodafone 10457 BM Brno - Veve?í, Jaselská 194/11, bytový d?m
Vodafone 10458 BM Brno - Veve?í, Jaselská 194/11, bytový d?m
Vodafone 10459 BM Brno - Veve?í, Jaselská 194/11, bytový d?m
 
09:36Foto O2 8015 BM Brno - Královo Pole, Jana Babáka 2733/11, areál O2, zadní trakt
O2 8016 BM Brno - Královo Pole, Jana Babáka 2733/11, areál O2, zadní trakt
O2 8017 BM Brno - Královo Pole, Jana Babáka 2733/11, areál O2, zadní trakt
 
09:35Foto T-Mobile LTE 606391:11 BM Brno - Žabov?esky, Chládkova 2098/20, bytový d?m
T-Mobile LTE 606391:12 BM Brno - Žabov?esky, Chládkova 2098/20, bytový d?m
T-Mobile LTE 606391:13 BM Brno - Žabov?esky, Chládkova 2098/20, bytový d?m
T-Mobile LTE 606391:21 BM Brno - Žabov?esky, Chládkova 2098/20, bytový d?m
T-Mobile LTE 606391:22 BM Brno - Žabov?esky, Chládkova 2098/20, bytový d?m
T-Mobile LTE 606391:23 BM Brno - Žabov?esky, Chládkova 2098/20, bytový d?m
T-Mobile LTE 606391:111 BM Brno - Žabov?esky, Chládkova 2098/20, bytový d?m
T-Mobile LTE 606391:112 BM Brno - Žabov?esky, Chládkova 2098/20, bytový d?m
T-Mobile LTE 606391:113 BM Brno - Žabov?esky, Chládkova 2098/20, bytový d?m
T-Mobile UMTS 4061:37464 BM Brno - Žabov?esky, Chládkova 2098/20, bytový d?m
T-Mobile UMTS 4061:37465 BM Brno - Žabov?esky, Chládkova 2098/20, bytový d?m
T-Mobile UMTS 4061:37466 BM Brno - Žabov?esky, Chládkova 2098/20, bytový d?m
 
22.4.2019
15:27Foto O2 37500 FM Komorní Lhotka, betonový stožár u chaty Godula, +TMO, +VDF
O2 37501 FM Komorní Lhotka, betonový stožár u chaty Godula, +TMO, +VDF
Vodafone 37731 FM Komorní Lhotka, betonový stožár u chaty Godula (+TMO,+O2)
Vodafone 37732 FM Komorní Lhotka, betonový stožár u chaty Godula (+TMO,+O2)
T-Mobile 17499 FM Komorní Lhotka, betonový stožár u chaty Godula, +O2, +VDF
T-Mobile 17500 FM Komorní Lhotka, betonový stožár u chaty Godula, +O2, +VDF
 
15:23Foto O2 27740 FM Hnojník 120, ZŠ, +TMO
O2 27741 FM Hnojník 120, ZŠ, +TMO
O2 27742 FM Hnojník 120, ZŠ, +TMO
O2 27743 FM Hnojník 120, ZŠ, +TMO
T-Mobile 17307 FM Hnojník 120, ZŠ, +O2
T-Mobile 17308 FM Hnojník 120, ZŠ, +O2
T-Mobile 17309 FM Hnojník 120, ZŠ, +O2
T-Mobile 17310 FM Hnojník 120, ZŠ, +O2
 
15:21Foto O2 47126 KI Haví?ov - Podlesí, Želivského 1345/10, panelák, +TMO
O2 47127 KI Haví?ov - Podlesí, Želivského 1345/10, panelák, +TMO
O2 47128 KI Haví?ov - Podlesí, Želivského 1345/10, panelák, +TMO
T-Mobile 16651 KI Haví?ov - Podlesí, Želivského 1345/10, panelák, +O2
T-Mobile 16652 KI Haví?ov - Podlesí, Želivského 1345/10, panelák, +O2
T-Mobile 16653 KI Haví?ov - Podlesí, Želivského 1345/10, panelák, +O2
 
15:17Foto O2 7017 OV Ostrava - Vítkovice, Zalužanského 1187/15, nemocnice, pavilon I, +TMO, +VDF
O2 7018 OV Ostrava - Vítkovice, Zalužanského 1187/15, nemocnice, pavilon I, +TMO, +VDF
O2 7019 OV Ostrava - Vítkovice, Zalužanského 1187/15, nemocnice, pavilon I, +TMO, +VDF
Vodafone 45991 OV Ostrava - Vítkovice, Zalužanského 1187/15, nemocnice, pavilon I (+TMO,+O2)
Vodafone 45992 OV Ostrava - Vítkovice, Zalužanského 1187/15, nemocnice, pavilon I (+TMO,+O2)
Vodafone 45993 OV Ostrava - Vítkovice, Zalužanského 1187/15, nemocnice, pavilon I (+TMO,+O2)
T-Mobile 18704 OV Ostrava - Vítkovice, Zalužanského 1187/15, nemocnice, pavilon I, +O2, +VDF
T-Mobile 18705 OV Ostrava - Vítkovice, Zalužanského 1187/15, nemocnice, pavilon I, +O2, +VDF
T-Mobile 18706 OV Ostrava - Vítkovice, Zalužanského 1187/15, nemocnice, pavilon I, +O2, +VDF
 
15:09Foto Vodafone 45995 OV Ostrava - Vítkovice, Štramberská 829/4, bytový d?m
Vodafone 45996 OV Ostrava - Vítkovice, Štramberská 829/4, bytový d?m
Vodafone 45997 OV Ostrava - Vítkovice, Štramberská 829/4, bytový d?m
 
15:07Foto O2 17006 OV Ostrava - Vítkovice, Šalounova 778/18, pošta, +TMO
O2 17007 OV Ostrava - Vítkovice, Šalounova 778/18, pošta, +TMO
O2 17008 OV Ostrava - Vítkovice, Šalounova 778/18, pošta, +TMO
T-Mobile 18514 OV Ostrava - Vítkovice, Šalounova 778/18, pošta, +O2
T-Mobile 18515 OV Ostrava - Vítkovice, Šalounova 778/18, pošta, +O2
T-Mobile 18516 OV Ostrava - Vítkovice, Šalounova 778/18, pošta, +O2
 
14:50Foto O2 39492 OV Ostrava - Vítkovice, Mírové nám?stí, kostel, +TMO
O2 39493 OV Ostrava - Vítkovice, Mírové nám?stí, kostel, +TMO
O2 39494 OV Ostrava - Vítkovice, Mírové nám?stí, kostel, +TMO
T-Mobile 18977 OV Ostrava - Vítkovice, Mírové nám?stí, kostel, +O2
T-Mobile 18978 OV Ostrava - Vítkovice, Mírové nám?stí, kostel, +O2
T-Mobile 18979 OV Ostrava - Vítkovice, Mírové nám?stí, kostel, +O2
 
14:49Foto Vodafone 33401 PM Plze? - Petrohrad, Lobezská 2567/15, osv?tlovací stožár
Vodafone 33402 PM Plze? - Petrohrad, Lobezská 2567/15, osv?tlovací stožár
Vodafone 33403 PM Plze? - Petrohrad, Lobezská 2567/15, osv?tlovací stožár
 
12:44Foto Vodafone 40401 OV Ostrava - Vítkovice, Lidická 171/29
Vodafone 40402 OV Ostrava - Vítkovice, Lidická 171/29
Vodafone 40403 OV Ostrava - Vítkovice, Lidická 171/29
 
12:41Foto O2 17095 OV Ostrava - Vítkovice, komín v areálu železáren, +CDMA, +TMO
O2 17096 OV Ostrava - Vítkovice, komín v areálu železáren, +CDMA, +TMO
O2 17097 OV Ostrava - Vítkovice, komín v areálu železáren, +CDMA, +TMO
T-Mobile 18601 OV Ostrava - Vítkovice, komín v areálu železáren, +O2
T-Mobile 18602 OV Ostrava - Vítkovice, komín v areálu železáren, +O2
T-Mobile 18603 OV Ostrava - Vítkovice, komín v areálu železáren, +O2
 
11:53Foto O2 27003 OV Ostrava - Moravská Ostrava, Tyršova 1250/6, hotel Imperial, +TMO
O2 27004 OV Ostrava - Moravská Ostrava, Tyršova 1250/6, hotel Imperial, +TMO
O2 27005 OV Ostrava - Moravská Ostrava, Tyršova 1250/6, hotel Imperial, +TMO
T-Mobile 18651 OV Ostrava - Moravská Ostrava, Tyršova 1250/6, hotel Imperial, +O2
T-Mobile 18652 OV Ostrava - Moravská Ostrava, Tyršova 1250/6, hotel Imperial, +O2
T-Mobile 18653 OV Ostrava - Moravská Ostrava, Tyršova 1250/6, hotel Imperial, +O2
 
11:48Foto O2 39329 OV Ostrava - Slezská Ostrava, Kelti?kova 1906/46, bytový d?m, +TMO, +VDF
O2 39330 OV Ostrava - Slezská Ostrava, Kelti?kova 1906/46, bytový d?m, +TMO, +VDF
Vodafone 14337 OV Ostrava - Slezská Ostrava, Kelti?kova 1906/46, bytový d?m (+TMO,+O2)
Vodafone 14338 OV Ostrava - Slezská Ostrava, Kelti?kova 1906/46, bytový d?m (+TMO,+O2)
T-Mobile 18811 OV Ostrava - Slezská Ostrava, Kelti?kova 1906/46, bytový d?m, +O2, +VDF
T-Mobile 18812 OV Ostrava - Slezská Ostrava, Kelti?kova 1906/46, bytový d?m, +O2, +VDF
 
11:41Foto O2 39321 OV Ostrava - Slezská Ostrava, Kelti?kova 137/4, ZUŠ Edvarda Runda, +TMO
O2 39322 OV Ostrava - Slezská Ostrava, Kelti?kova 137/4, ZUŠ Edvarda Runda, +TMO
O2 39323 OV Ostrava - Slezská Ostrava, Kelti?kova 137/4, ZUŠ Edvarda Runda, +TMO
T-Mobile 18801 OV Ostrava - Slezská Ostrava, Kelti?kova 137/4, ZUŠ Edvarda Runda, +O2
T-Mobile 18802 OV Ostrava - Slezská Ostrava, Kelti?kova 137/4, ZUŠ Edvarda Runda, +O2
T-Mobile 18803 OV Ostrava - Slezská Ostrava, Kelti?kova 137/4, ZUŠ Edvarda Runda, +O2
 
11:36Foto O2 17059 OV Ostrava - Slezská Ostrava, Jeronýmova, v?ž kostela, +TMO, +VDF
O2 17060 OV Ostrava - Slezská Ostrava, Jeronýmova, v?ž kostela, +TMO, +VDF
Vodafone 31571 OV Ostrava - Slezská Ostrava, Jeronýmova, v?ž kostela (+TMO,+O2)
Vodafone 31572 OV Ostrava - Slezská Ostrava, Jeronýmova, v?ž kostela (+TMO,+O2)
Vodafone 31573 OV Ostrava - Slezská Ostrava, Jeronýmova, v?ž kostela (+TMO,+O2)
T-Mobile 18351 OV Ostrava - Slezská Ostrava, Jeronýmova, v?ž kostela, +O2, +VDF
T-Mobile 18352 OV Ostrava - Slezská Ostrava, Jeronýmova, v?ž kostela, +O2, +VDF
 
11:30Foto Vodafone 18457 OV Ostrava - Bartovice, Šenovská 463/393, kotvený stožár u I/11
Vodafone 18458 OV Ostrava - Bartovice, Šenovská 463/393, kotvený stožár u I/11
Vodafone 18459 OV Ostrava - Bartovice, Šenovská 463/393, kotvený stožár u I/11
 
11:28Foto O2 27096 OV Ostrava - Bartovice, Šenovská 463/393, betonový stožár u I/11, +CDMA, +TMO
O2 27097 OV Ostrava - Bartovice, Šenovská 463/393, betonový stožár u I/11, +CDMA, +TMO
O2 27098 OV Ostrava - Bartovice, Šenovská 463/393, betonový stožár u I/11, +CDMA, +TMO
T-Mobile 18614 OV Ostrava - Bartovice, Šenovská 463/393, betonový stožár u I/11, +O2
T-Mobile 18615 OV Ostrava - Bartovice, Šenovská 463/393, betonový stožár u I/11, +O2
T-Mobile 18616 OV Ostrava - Bartovice, Šenovská 463/393, betonový stožár u I/11, +O2
 
11:25Foto O2 39450 OV Ostrava - Bartovice, Ludvíkova, p?íhradový stožár, +TMO, +VDF
O2 39451 OV Ostrava - Bartovice, Ludvíkova, p?íhradový stožár, +TMO, +VDF
O2 39452 OV Ostrava - Bartovice, Ludvíkova, p?íhradový stožár, +TMO, +VDF
Vodafone 14467 OV Ostrava - Bartovice, Ludvíkova, p?íhradový stožár (+TMO,+O2)
Vodafone 14468 OV Ostrava - Bartovice, Ludvíkova, p?íhradový stožár (+TMO,+O2)
Vodafone 14469 OV Ostrava - Bartovice, Ludvíkova, p?íhradový stožár (+TMO,+O2)
T-Mobile 18931 OV Ostrava - Bartovice, Ludvíkova, p?íhradový stožár, +O2, +VDF
T-Mobile 18932 OV Ostrava - Bartovice, Ludvíkova, p?íhradový stožár, +O2, +VDF
T-Mobile 18933 OV Ostrava - Bartovice, Ludvíkova, p?íhradový stožár, +O2, +VDF
 
11:22Foto Vodafone 18704 OV Ostrava - Vítkovice, U Cementárny, p?íhradový stožár vedle In-line parku
Vodafone 18705 OV Ostrava - Vítkovice, U Cementárny, p?íhradový stožár vedle In-line parku
Vodafone 18706 OV Ostrava - Vítkovice, U Cementárny, p?íhradový stožár vedle In-line parku
 
11:20Foto O2 7152 OV Ostrava - Vítkovice, U Cementárny 1349/31, panelák, +TMO
O2 7153 OV Ostrava - Vítkovice, U Cementárny 1349/31, panelák, +TMO
O2 7154 OV Ostrava - Vítkovice, U Cementárny 1349/31, panelák, +TMO
T-Mobile 18654 OV Ostrava - Vítkovice, U Cementárny 1349/31, panelák, +O2
T-Mobile 18655 OV Ostrava - Vítkovice, U Cementárny 1349/31, panelák, +O2
T-Mobile 18656 OV Ostrava - Vítkovice, U Cementárny 1349/31, panelák, +O2
 
11:18Foto O2 27199 OV Ostrava - Pet?kovice, Pod Landekem 64, Hornické Muzeum, OMNI
 
11:14Foto O2 27006 OV Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská t?ída 1475/53, +TMO
O2 27007 OV Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská t?ída 1475/53, +TMO
O2 27008 OV Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská t?ída 1475/53, +TMO
T-Mobile 18331 OV Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská t?ída 1475/53, +O2
T-Mobile 18332 OV Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská t?ída 1475/53, +O2
T-Mobile 18333 OV Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská t?ída 1475/53, +O2
 
11:10Foto Vodafone 41944 OV Ostrava - Moravská Ostrava, Pod?bradova 1771/37, obytný d?m
Vodafone 41945 OV Ostrava - Moravská Ostrava, Pod?bradova 1771/37, obytný d?m
Vodafone 41946 OV Ostrava - Moravská Ostrava, Pod?bradova 1771/37, obytný d?m
 
11:07Foto O2 27015 OV Ostrava - Moravská Ostrava, nám. Msgre Šrámka 885/7, +TMO
O2 27016 OV Ostrava - Moravská Ostrava, nám. Msgre Šrámka 885/7, +TMO
O2 27017 OV Ostrava - Moravská Ostrava, nám. Msgre Šrámka 885/7, +TMO
T-Mobile 18534 OV Ostrava - Moravská Ostrava, nám. Msgre Šrámka 885/7, +O2
T-Mobile 18535 OV Ostrava - Moravská Ostrava, nám. Msgre Šrámka 885/7, +O2
T-Mobile 18536 OV Ostrava - Moravská Ostrava, nám. Msgre Šrámka 885/7, +O2
 
11:04Foto O2 39392 OV Ostrava - Moravská Ostrava, Na Hradbách 695/10, +TMO
O2 39393 OV Ostrava - Moravská Ostrava, Na Hradbách 695/10, +TMO
O2 39394 OV Ostrava - Moravská Ostrava, Na Hradbách 695/10, +TMO
T-Mobile 18871 OV Ostrava - Moravská Ostrava, Na Hradbách 695/10, +O2
T-Mobile 18872 OV Ostrava - Moravská Ostrava, Na Hradbách 695/10, +O2
T-Mobile 18873 OV Ostrava - Moravská Ostrava, Na Hradbách 695/10, +O2
 
11:01Foto Vodafone 19084 OV Ostrava - Moravská Ostrava, Jiráskovo nám?stí 159/10, obytný d?m
Vodafone 19085 OV Ostrava - Moravská Ostrava, Jiráskovo nám?stí 159/10, obytný d?m
Vodafone 19086 OV Ostrava - Moravská Ostrava, Jiráskovo nám?stí 159/10, obytný d?m
 
10:58Foto O2 17087 OV Ostrava - Moravská Ostrava, Janá?kova 1813/6, +TMO
O2 17088 OV Ostrava - Moravská Ostrava, Janá?kova 1813/6, +TMO
O2 17089 OV Ostrava - Moravská Ostrava, Janá?kova 1813/6, +TMO
T-Mobile 18511 OV Ostrava - Moravská Ostrava, Janá?kova 1813/6, +O2
T-Mobile 18512 OV Ostrava - Moravská Ostrava, Janá?kova 1813/6, +O2
T-Mobile 18513 OV Ostrava - Moravská Ostrava, Janá?kova 1813/6, +O2
 
10:56Foto Vodafone 14284 OV Ostrava - Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, RPG
Vodafone 14285 OV Ostrava - Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, RPG
Vodafone 14286 OV Ostrava - Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, RPG
 
10:52Foto O2 27012 OV Ostrava - Moravská Ostrava, ?eskobratrská 1805/32, +TMO
O2 27013 OV Ostrava - Moravská Ostrava, ?eskobratrská 1805/32, +TMO
O2 27014 OV Ostrava - Moravská Ostrava, ?eskobratrská 1805/32, +TMO
T-Mobile 18471 OV Ostrava - Moravská Ostrava, ?eskobratrská 1805/32, +O2
T-Mobile 18472 OV Ostrava - Moravská Ostrava, ?eskobratrská 1805/32, +O2
T-Mobile 18473 OV Ostrava - Moravská Ostrava, ?eskobratrská 1805/32, +O2
 
10:50Foto O2 39246 OV Ostrava - Moravská Ostrava, Bráfova 2693/7, P?írodov?decká fakulta Ostravské univerzity, +TMO
O2 39247 OV Ostrava - Moravská Ostrava, Bráfova 2693/7, P?írodov?decká fakulta Ostravské univerzity, +TMO
O2 39248 OV Ostrava - Moravská Ostrava, Bráfova 2693/7, P?írodov?decká fakulta Ostravské univerzity, +TMO
T-Mobile 18738 OV Ostrava - Moravská Ostrava, Bráfova 2693/7, P?írodov?decká fakulta Ostravské univerzity, +O2
T-Mobile 18739 OV Ostrava - Moravská Ostrava, Bráfova 2693/7, P?írodov?decká fakulta Ostravské univerzity, +O2
T-Mobile 18740 OV Ostrava - Moravská Ostrava, Bráfova 2693/7, P?írodov?decká fakulta Ostravské univerzity, +O2
 
10:48Foto O2 37010 OV Ostrava - Moravská Ostrava, 1. máje 3176/102, administrativní budova, +TMO
O2 37011 OV Ostrava - Moravská Ostrava, 1. máje 3176/102, administrativní budova, +TMO
O2 37012 OV Ostrava - Moravská Ostrava, 1. máje 3176/102, administrativní budova, +TMO
T-Mobile 16398 OV Ostrava - Moravská Ostrava, 1. máje 3176/102, administrativní budova, +O2
T-Mobile 16399 OV Ostrava - Moravská Ostrava, 1. máje 3176/102, administrativní budova, +O2
T-Mobile 16400 OV Ostrava - Moravská Ostrava, 1. máje 3176/102, administrativní budova, +O2
 
10:43Foto O2 27027 OV Ostrava - Mariánské Hory, 1. máje 2673/3, budova O2, +CDMA, +TMO, +VDF
O2 27028 OV Ostrava - Mariánské Hory, 1. máje 2673/3, budova O2, +CDMA, +TMO, +VDF
O2 27029 OV Ostrava - Mariánské Hory, 1. máje 2673/3, budova O2, +CDMA, +TMO, +VDF
Vodafone 14367 OV Ostrava - Mariánské Hory, 1. máje 2673/3, budova O2 (+TMO,+O2)
Vodafone 14368 OV Ostrava - Mariánské Hory, 1. máje 2673/3, budova O2 (+TMO,+O2)
Vodafone 14369 OV Ostrava - Mariánské Hory, 1. máje 2673/3, budova O2 (+TMO,+O2)
T-Mobile 18604 OV Ostrava - Mariánské Hory, 1. máje 2673/3, budova O2, +O2, +VDF
T-Mobile 18605 OV Ostrava - Mariánské Hory, 1. máje 2673/3, budova O2, +O2, +VDF
T-Mobile 18606 OV Ostrava - Mariánské Hory, 1. máje 2673/3, budova O2, +O2, +VDF
 
10:37Foto Vodafone 47761 CK Malonty 26, ZŠ (nové)
Vodafone 47762 CK Malonty 26, ZŠ (nové)
Vodafone 47763 CK Malonty 26, ZŠ (nové)
 
21.4.2019
14:14Foto O2 60063 PM Plze? - Litice, stožárek u kontejneru na S okraji obce, +TMO
O2 60064 PM Plze? - Litice, stožárek u kontejneru na S okraji obce, +TMO
O2 60065 PM Plze? - Litice, stožárek u kontejneru na S okraji obce, +TMO
T-Mobile 5347 PM Plze? - Litice, stožárek u kontejneru na S okraji obce, +O2
T-Mobile 5348 PM Plze? - Litice, stožárek u kontejneru na S okraji obce, +O2
T-Mobile 5349 PM Plze? - Litice, stožárek u kontejneru na S okraji obce, +O2
 
14:11Foto O2 60066 PM Plze? - Litice, betonový stožár u I/27, +TMO, +VDF
O2 60067 PM Plze? - Litice, betonový stožár u I/27, +TMO, +VDF
O2 60068 PM Plze? - Litice, betonový stožár u I/27, +TMO, +VDF
Vodafone 48221 PM Plze? - Litice, betonový stožár u I/27 (+TMO,+O2)
Vodafone 48222 PM Plze? - Litice, betonový stožár u I/27 (+TMO,+O2)
Vodafone 48223 PM Plze? - Litice, betonový stožár u I/27 (+TMO,+O2)
T-Mobile 5351 PM Plze? - Litice, betonový stožár u I/27, +O2, +VDF
T-Mobile 5352 PM Plze? - Litice, betonový stožár u I/27, +O2, +VDF
T-Mobile 5353 PM Plze? - Litice, betonový stožár u I/27, +O2, +VDF
 
14:06Foto O2 60187 PM Plze? - Skvr?any, Lábkova 890/2, panelák v sídl. Zadní Skvr?any, +TMO
O2 60188 PM Plze? - Skvr?any, Lábkova 890/2, panelák v sídl. Zadní Skvr?any, +TMO
O2 60189 PM Plze? - Skvr?any, Lábkova 890/2, panelák v sídl. Zadní Skvr?any, +TMO
T-Mobile 5054 PM Plze? - Skvr?any, Lábkova 890/2, panelák v sídl. Zadní Skvr?any, +O2
T-Mobile 5055 PM Plze? - Skvr?any, Lábkova 890/2, panelák v sídl. Zadní Skvr?any, +O2
T-Mobile 5056 PM Plze? - Skvr?any, Lábkova 890/2, panelák v sídl. Zadní Skvr?any, +O2
 
14:03Foto GSM-R 62005 PM Plze?, Tra?ová, betonový stožár u železni?ní stanice Plze?-Krimice
 
13:20Foto GSM-R 61329 PM Plze?, U Panského dvora, betonový stožár u západního portálu železni?ního tunelu Ejpovice
 
13:17Foto Vodafone 34711 PM Plze? - Litice, Na Vršku 432/24, bytový d?m
Vodafone 34712 PM Plze? - Litice, Na Vršku 432/24, bytový d?m
Vodafone 34713 PM Plze? - Litice, Na Vršku 432/24, bytový d?m
 
13:15Foto O2 60243 PM Plze?, Skvr?anská 1543/38, bytový d?m, +TMO
O2 60244 PM Plze?, Skvr?anská 1543/38, bytový d?m, +TMO
O2 60245 PM Plze?, Skvr?anská 1543/38, bytový d?m, +TMO
T-Mobile 5287 PM Plze?, Skvr?anská 1543/38, bytový d?m, +O2
T-Mobile 5288 PM Plze?, Skvr?anská 1543/38, bytový d?m, +O2
T-Mobile 5289 PM Plze?, Skvr?anská 1543/38, bytový d?m, +O2
 
11:05Foto O2 57548 CK Malonty 1, hala D+G Elektrik, +TMO
O2 57549 CK Malonty 1, hala D+G Elektrik, +TMO
O2 57550 CK Malonty 1, hala D+G Elektrik, +TMO
T-Mobile 41381 CK Malonty 1, hala D+G Elektrik, +O2
T-Mobile 41382 CK Malonty 1, hala D+G Elektrik, +O2
T-Mobile 41383 CK Malonty 1, hala D+G Elektrik, +O2
 
11:04Foto O2 57584 CK Vyšší Brod, TV p?evad??, +TMO
O2 57585 CK Vyšší Brod, TV p?evad??, +TMO
O2 57586 CK Vyšší Brod, TV p?evad??, +TMO
T-Mobile 40537 CK Vyšší Brod, TV p?evad??, +O2
T-Mobile 40538 CK Vyšší Brod, TV p?evad??, +O2
T-Mobile 40539 CK Vyšší Brod, TV p?evad??, +O2
 
10:46Foto CKLOU CK
O2 57547 CK Lou?ovice, Uhlí?ský vrch 925 m, p?íhradový stožár, +TMO, +VDF
Vodafone 16731 CK Lou?ovice, Uhlí?ský vrch 925 m, p?íhradový stožár (+TMO,+O2)
T-Mobile 41311 CK Lou?ovice, Uhlí?ský vrch 925 m, p?íhradový stožár, +O2, +VDF
 
10:37Foto O2 57501 CK P?ední Výto?, tubusový stožár J od obce u vodárny, +TMO, +VDF
O2 57502 CK P?ední Výto?, tubusový stožár J od obce u vodárny, +TMO, +VDF
O2 57503 CK P?ední Výto?, tubusový stožár J od obce u vodárny, +TMO, +VDF
Vodafone 12157 CK P?ední Výto?, tubusový stožár J od obce u vodárny (+TMO,+O2)
Vodafone 12158 CK P?ední Výto?, tubusový stožár J od obce u vodárny (+TMO,+O2)
Vodafone 12159 CK P?ední Výto?, tubusový stožár J od obce u vodárny (+TMO,+O2)
T-Mobile 23751 CK P?ední Výto?, tubusový stožár J od obce u vodárny, +O2, +VDF
T-Mobile 23752 CK P?ední Výto?, tubusový stožár J od obce u vodárny, +O2, +VDF
T-Mobile 23753 CK P?ední Výto?, tubusový stožár J od obce u vodárny, +O2, +VDF
 
10:33Foto O2 57513 CK Svatý Tomáš, Vítk?v kámen 1035 m, p?íhradový stožár, +TMO
O2 57514 CK Svatý Tomáš, Vítk?v kámen 1035 m, p?íhradový stožár, +TMO
T-Mobile 23764 CK Svatý Tomáš, Vítk?v kámen 1035 m, p?íhradový stožár, +O2
T-Mobile 23765 CK Svatý Tomáš, Vítk?v kámen 1035 m, p?íhradový stožár, +O2
 
10:31Foto O2 57557 CK ?eský Krumlov, Nad Schody 283, ?inžovní d?m, +TMO
O2 57558 CK ?eský Krumlov, Nad Schody 283, ?inžovní d?m, +TMO
O2 57559 CK ?eský Krumlov, Nad Schody 283, ?inžovní d?m, +TMO
T-Mobile 42531 CK ?eský Krumlov, Nad Schody 283, ?inžovní d?m, +O2
T-Mobile 42532 CK ?eský Krumlov, Nad Schody 283, ?inžovní d?m, +O2
T-Mobile 42533 CK ?eský Krumlov, Nad Schody 283, ?inžovní d?m, +O2
 
10:28Foto VKV rozhlas CK ?eské Bud?jovice/Kle? II. (u rozhledny) (1080+52m) pol.V
 
10:26Foto CKKLT CK
 
10:23Foto Vodafone 15344 ST Pracejovice, betonový stožár u ZD
Vodafone 15345 ST Pracejovice, betonový stožár u ZD
Vodafone 15346 ST Pracejovice, betonový stožár u ZD
 
10:20Foto O2 54116 ST Katovice, p?íhradový stožár JZ od obce, +TMO
O2 54117 ST Katovice, p?íhradový stožár JZ od obce, +TMO
O2 54118 ST Katovice, p?íhradový stožár JZ od obce, +TMO
T-Mobile 24277 ST Katovice, p?íhradový stožár JZ od obce, +O2
T-Mobile 24278 ST Katovice, p?íhradový stožár JZ od obce, +O2
T-Mobile 24279 ST Katovice, p?íhradový stožár JZ od obce, +O2
 
10:01Foto Vodafone 11184 BM Brno - Žabov?esky, Vychodilova 2551/10, panelák (+TMO)
Vodafone 11185 BM Brno - Žabov?esky, Vychodilova 2551/10, panelák (+TMO)
Vodafone 11186 BM Brno - Žabov?esky, Vychodilova 2551/10, panelák (+TMO)
T-Mobile 3631 BM Brno - Žabov?esky, Vychodilova 2551/10, panelák, +VDF
T-Mobile 3632 BM Brno - Žabov?esky, Vychodilova 2551/10, panelák, +VDF
T-Mobile 3633 BM Brno - Žabov?esky, Vychodilova 2551/10, panelák, +VDF
 
10:00Foto O2 28182 BM Brno - Žabov?esky, Pozna?ská 2453/16, bytovka
O2 28183 BM Brno - Žabov?esky, Pozna?ská 2453/16, bytovka
O2 28184 BM Brno - Žabov?esky, Pozna?ská 2453/16, bytovka
O2 28185 BM Brno - Žabov?esky, Pozna?ská 2453/16, bytovka
 
10:00Foto O2 9119 BM Brno - Žabov?esky, Lu?ní 2556/26, panelák (J), +18009-11
O2 18009 BM Brno - Žabov?esky, Lu?ní 2556/26, panelák (S), +9119
O2 18010 BM Brno - Žabov?esky, Lu?ní 2556/26, panelák (V), +9119
O2 18011 BM Brno - Žabov?esky, Lu?ní 2556/26, panelák (Z), +9119
 
09:59Foto Vodafone 10354 BM Brno - Žabov?esky, Foerstrova 2194/2a, panelák
Vodafone 10355 BM Brno - Žabov?esky, Foerstrova 2194/2a, panelák
Vodafone 10356 BM Brno - Žabov?esky, Foerstrova 2194/2a, panelák
 
09:56Foto O2 16161 PU D?íte? 155, hotel Kun?tická Hora u golfového h?išt?, +TMO, +VDF
O2 16162 PU D?íte? 155, hotel Kun?tická Hora u golfového h?išt?, +TMO, +VDF
Vodafone 18544 PU D?íte? 155, hotel Kun?tická Hora u golfového h?išt? (+O2)
Vodafone 18545 PU D?íte? 155, hotel Kun?tická Hora u golfového h?išt? (+O2)
T-Mobile 35954 PU D?íte? 155, hotel Kun?tická Hora u golfového h?išt?, +O2, +VDF
T-Mobile 35955 PU D?íte? 155, hotel Kun?tická Hora u golfového h?išt?, +O2, +VDF
 
20.4.2019
09:57Foto Digitální rozhlas TC Studánka, Rozsocha 757 m, p?íhradový stožár
O2 57408 TC Studánka, Rozsocha 757 m, p?íhradový stožár, +TMO, +VDF
O2 57409 TC Studánka, Rozsocha 757 m, p?íhradový stožár, +TMO, +VDF
Vodafone 25571 TC Studánka, Rozsocha 757 m, p?íhradový stožár (+TMO,+O2)
Vodafone 25572 TC Studánka, Rozsocha 757 m, p?íhradový stožár (+TMO,+O2)
T-Mobile 25681 TC Studánka, Rozsocha 757 m, p?íhradový stožár, +O2, +VDF
T-Mobile 25682 TC Studánka, Rozsocha 757 m, p?íhradový stožár, +O2, +VDF
 
09:51Foto O2 38424 VY Kozlany, Jasl?vka 351 m, p?íhradový stožár nad skládkou, +TMO, +VDF
O2 38425 VY Kozlany, Jasl?vka 351 m, p?íhradový stožár nad skládkou, +TMO, +VDF
O2 38426 VY Kozlany, Jasl?vka 351 m, p?íhradový stožár nad skládkou, +TMO, +VDF
Vodafone 27281 VY Kozlany, Jasl?vka 351 m, p?íhradový stožár nad skládkou (+TMO,+O2)
Vodafone 27282 VY Kozlany, Jasl?vka 351 m, p?íhradový stožár nad skládkou (+TMO,+O2)
T-Mobile 15734 VY Kozlany, Jasl?vka 351 m, p?íhradový stožár nad skládkou, +O2, +VDF
T-Mobile 15735 VY Kozlany, Jasl?vka 351 m, p?íhradový stožár nad skládkou, +O2, +VDF
T-Mobile 15736 VY Kozlany, Jasl?vka 351 m, p?íhradový stožár nad skládkou, +O2, +VDF
 
18.4.2019
20:50Foto O2 12753 KL Kladno - Kro?ehlavy, Vrchlického 2255, panelák, +TMO
O2 12754 KL Kladno - Kro?ehlavy, Vrchlického 2255, panelák, +TMO
O2 12755 KL Kladno - Kro?ehlavy, Vrchlického 2255, panelák, +TMO
T-Mobile 20511 KL Kladno - Kro?ehlavy, Vrchlického 2255, panelák, +O2
T-Mobile 20512 KL Kladno - Kro?ehlavy, Vrchlického 2255, panelák, +O2
T-Mobile 20513 KL Kladno - Kro?ehlavy, Vrchlického 2255, panelák, +O2
 
20:49Foto O2 12413 KL Kladno - Kro?ehlavy, Americká 2532, panelák u Tesca, +TMO
O2 12414 KL Kladno - Kro?ehlavy, Americká 2532, panelák u Tesca, +TMO
O2 12430 KL Kladno - Kro?ehlavy, Americká 2532, panelák u Tesca, +TMO
T-Mobile 20544 KL Kladno - Kro?ehlavy, Americká 2532, panelák u Tesca, +O2
T-Mobile 20545 KL Kladno - Kro?ehlavy, Americká 2532, panelák u Tesca, +O2
T-Mobile 20546 KL Kladno - Kro?ehlavy, Americká 2532, panelák u Tesca, +O2
 
20:48Foto Vodafone 26231 KL Kladno - Kro?ehlavy, Švédská 2500, panelák
Vodafone 26232 KL Kladno - Kro?ehlavy, Švédská 2500, panelák
Vodafone 26233 KL Kladno - Kro?ehlavy, Švédská 2500, panelák
 
20:46Foto Vodafone 26021 KL Kladno - Kro?ehlavy, Vodárenská 2715, panelák u podjezdu
Vodafone 26022 KL Kladno - Kro?ehlavy, Vodárenská 2715, panelák u podjezdu
Vodafone 26023 KL Kladno - Kro?ehlavy, Vodárenská 2715, panelák u podjezdu
 
20:40Foto O2 8094 BM Brno - Veve?í, Žerotínovo nám?stí 533/6, VOŠ zdravotnická
O2 8095 BM Brno - Veve?í, Žerotínovo nám?stí 533/6, VOŠ zdravotnická
O2 8096 BM Brno - Veve?í, Žerotínovo nám?stí 533/6, VOŠ zdravotnická
 
20:39Foto Vodafone 10574 BM Brno - Veve?í, Kounicova 290/51, bytový d?m
Vodafone 10575 BM Brno - Veve?í, Kounicova 290/51, bytový d?m
Vodafone 10576 BM Brno - Veve?í, Kounicova 290/51, bytový d?m
 
20:38Foto O2 28112 BM Brno - Veve?í, Kounicova 687/24, Policie
O2 28113 BM Brno - Veve?í, Kounicova 687/24, Policie
O2 28114 BM Brno - Veve?í, Kounicova 687/24, Policie
 
20:38Foto O2 9168 BM Brno - Královo Pole, Svatopluka ?echa 1405/35a, Hus?v sbor, zvonice kostela
O2 9169 BM Brno - Královo Pole, Svatopluka ?echa 1405/35a, Hus?v sbor, zvonice kostela
O2 9170 BM Brno - Královo Pole, Svatopluka ?echa 1405/35a, Hus?v sbor, zvonice kostela
O2 9171 BM Brno - Královo Pole, Svatopluka ?echa 1405/35a, Hus?v sbor, zvonice kostela
 
10:48Foto T-Mobile 28084 NB Stará Lysá, tubusový stožár JV od obce na okraji lesa (nové)
T-Mobile 28085 NB Stará Lysá, tubusový stožár JV od obce na okraji lesa
 
10:46Foto Vodafone 23261 MB Skalsko, p?íhradový stožár
Vodafone 23262 MB Skalsko, p?íhradový stožár
Vodafone 23263 MB Skalsko, p?íhradový stožár
 
10:44Foto Vodafone 29991 CL Lindava, vodojem
Vodafone 29992 CL Lindava, vodojem
 
10:39Foto Vodafone 23681 DC Krásná Lípa, komín teplárny
Vodafone 23682 DC Krásná Lípa, komín teplárny
Vodafone 23683 DC Krásná Lípa, komín teplárny
 
10:37Foto O2 46044 DC Huntí?ov - Františk?v Vrch, p?íhradový stožár, +TMO, +VDF
O2 46045 DC Huntí?ov - Františk?v Vrch, p?íhradový stožár, +TMO, +VDF
O2 46046 DC Huntí?ov - Františk?v Vrch, p?íhradový stožár, +TMO, +VDF
O2 46047 DC Huntí?ov - Františk?v Vrch, p?íhradový stožár, +TMO, +VDF
Vodafone 33381 DC Huntí?ov - Františk?v Vrch, p?íhradový stožár (+TMO,+O2)
Vodafone 33382 DC Huntí?ov - Františk?v Vrch, p?íhradový stožár (+TMO,+O2)
Vodafone 33383 DC Huntí?ov - Františk?v Vrch, p?íhradový stožár (+TMO,+O2)
T-Mobile 22917 DC Huntí?ov - Františk?v Vrch, p?íhradový stožár, +O2, +VDF
T-Mobile 22918 DC Huntí?ov - Františk?v Vrch, p?íhradový stožár, +O2, +VDF
T-Mobile 22919 DC Huntí?ov - Františk?v Vrch, p?íhradový stožár, +O2, +VDF
T-Mobile 22920 DC Huntí?ov - Františk?v Vrch, p?íhradový stožár, +O2, +VDF
 
10:33Foto O2 46004 DC Benešov nad Plou?nicí, Ostrý 300 m, p?íhradový stožár JV od obce, +CDMA, +TMO, +VDF
O2 46005 DC Benešov nad Plou?nicí, Ostrý 300 m, p?íhradový stožár JV od obce, +CDMA, +TMO, +VDF
O2 46006 DC Benešov nad Plou?nicí, Ostrý 300 m, p?íhradový stožár JV od obce, +CDMA, +TMO, +VDF
Vodafone 23351 DC Benešov nad Plou?nicí, Ostrý 300 m, p?íhradový stožár JV od obce (+TMO,+O2)
Vodafone 23352 DC Benešov nad Plou?nicí, Ostrý 300 m, p?íhradový stožár JV od obce (+TMO,+O2)
Vodafone 23353 DC Benešov nad Plou?nicí, Ostrý 300 m, p?íhradový stožár JV od obce (+TMO,+O2)
T-Mobile 22861 DC Benešov nad Plou?nicí, Ostrý 300 m, p?íhradový stožár JV od obce, +O2, +VDF
T-Mobile 22862 DC Benešov nad Plou?nicí, Ostrý 300 m, p?íhradový stožár JV od obce, +O2, +VDF
T-Mobile 22863 DC Benešov nad Plou?nicí, Ostrý 300 m, p?íhradový stožár JV od obce, +O2, +VDF
 
10:29Foto O2 40104 UL Naklé?ov, betonový stožár V od kóty Naklé?ovská výšina, +TMO, +VDF
O2 40105 UL Naklé?ov, betonový stožár V od kóty Naklé?ovská výšina, +TMO, +VDF
O2 40106 UL Naklé?ov, betonový stožár V od kóty Naklé?ovská výšina, +TMO, +VDF
Vodafone 45761 UL Naklé?ov, betonový stožár V od kóty Naklé?ovská výšina (+TMO,+O2)
Vodafone 45762 UL Naklé?ov, betonový stožár V od kóty Naklé?ovská výšina (+TMO,+O2)
Vodafone 45763 UL Naklé?ov, betonový stožár V od kóty Naklé?ovská výšina (+TMO,+O2)
T-Mobile 20697 UL Naklé?ov, betonový stožár V od kóty Naklé?ovská výšina, +O2, +VDF
T-Mobile 20698 UL Naklé?ov, betonový stožár V od kóty Naklé?ovská výšina, +O2, +VDF
T-Mobile 20699 UL Naklé?ov, betonový stožár V od kóty Naklé?ovská výšina, +O2, +VDF
 
10:26Foto O2 40006 UL Ústí nad Labem - Božt?šice, Petrovická 172, panelák P?R, +TMO
O2 40007 UL Ústí nad Labem - Božt?šice, Petrovická 172, panelák P?R, +TMO
O2 40008 UL Ústí nad Labem - Božt?šice, Petrovická 172, panelák P?R, +TMO
T-Mobile 22361 UL Ústí nad Labem - Božt?šice, Petrovická 172, panelák P?R, +O2
T-Mobile 22362 UL Ústí nad Labem - Božt?šice, Petrovická 172, panelák P?R, +O2
T-Mobile 22363 UL Ústí nad Labem - Božt?šice, Petrovická 172, panelák P?R, +O2
 
10:20Foto O2 25726 TP Teplice, Revolu?ní 2876/5, p?íhradový stožárek za budovou, pikocela (nové)
 
10:18Foto O2 45461 LT Nové Dvory, D8/35km, p?íhradový stožár, +TMO, +VDF (nové)
O2 45462 LT Nové Dvory, D8/35km, p?íhradový stožár, +TMO, +VDF (nové)
O2 45463 LT Nové Dvory, D8/35km, p?íhradový stožár, +TMO, +VDF (nové)
O2 45464 LT Nové Dvory, D8/35km, p?íhradový stožár, +TMO, +VDF (nové)
Vodafone 47401 LT Nové Dvory, D8/35km, p?íhradový stožár (+TMO,+O2)
Vodafone 47402 LT Nové Dvory, D8/35km, p?íhradový stožár (+TMO,+O2)
Vodafone 47403 LT Nové Dvory, D8/35km, p?íhradový stožár (+TMO,+O2)
T-Mobile 26421 LT Nové Dvory, D8/35km, p?íhradový stožár, +O2, +VDF
T-Mobile 26422 LT Nové Dvory, D8/35km, p?íhradový stožár, +O2, +VDF
T-Mobile 26423 LT Nové Dvory, D8/35km, p?íhradový stožár, +O2, +VDF
T-Mobile 26430 LT Nové Dvory, D8/35km, p?íhradový stožár, +O2, +VDF (nové)
 
10:07Foto Vodafone 10011 AB Praha 6 - Bubene?, Jedno?adá 1052/51
Vodafone 10012 AB Praha 6 - Bubene?, Jedno?adá 1052/51
Vodafone 10013 AB Praha 6 - Bubene?, Jedno?adá 1052/51
 
10:03Foto T-Mobile 431 AB Praha 6 - Bubene?, Podbabská 869/4, bytový d?m
T-Mobile 432 AB Praha 6 - Bubene?, Podbabská 869/4, bytový d?m
T-Mobile 433 AB Praha 6 - Bubene?, Podbabská 869/4, bytový d?m
 
09:58Foto BKBOL BK
O2 58243 BK Blansko - Olešná, TV p?evad??, +TMO, +VDF
O2 58244 BK Blansko - Olešná, TV p?evad??, +TMO, +VDF
VKV rozhlas BK Blansko/Olešná (TVp) (404+25m) pol.V
Vodafone 11137 BK Blansko - Olešná, TV p?evad?? (+TMO,+O2)
Vodafone 11138 BK Blansko - Olešná, TV p?evad?? (+TMO,+O2)
T-Mobile 31005 BK Blansko - Olešná, TV p?evad??, +O2, +VDF
T-Mobile 31006 BK Blansko - Olešná, TV p?evad??, +O2, +VDF