25325 SY

foto

Autor: PN     Datum: 3.6.2019

foto
od shora: Vodafone a televize, druhý Vodafone a televize, VKV rozhlas, T-Mobile, pod ochozem MATRA
Autor: PN     Datum: 3.6.2019

foto

Autor: PN     Datum: 3.6.2019