37561 KI Věřňovice, betonový stožár u D1 (+O2)

foto

Autor: Jiří Slíva     Datum: 11.2.2023

foto
Vodafone nahoře, O2 dole
Autor: Jiří Slíva     Datum: 11.2.2023