37051 SY Opatov, příhradový stožár V nad centrem obce u vodárny

foto

Autor: Pavel Skřivánek     Datum: 8.11.2018

foto

Autor: Pavel Skřivánek     Datum: 8.11.2018

foto

Autor: Pavel Skřivánek     Datum: 8.11.2018

foto

Autor: Pavel Skřivánek     Datum: 8.11.2018