T-Mobile LTE demosíť

Červenec 11th, 2012

T-Mobile dnes představil novinářům svojí LTE demosíť. Z dvanácti eNodeB je pokryta část sídliště na Praze 4, konkrétně čtvrti Krč, Lhotka a Kamýk. Jako krátkodobý test je umožněn individuálním oprávněním ČTÚ do konce září. Je použito plnotučných 20 MHz v pásmu 2600 (EARFCN=3050). Dodavatelem technologie je Samsung. Přístup do sítě běžným zákazníkům není umožněn.

Síť realizovanou na stávajících lokalitách doplňuje demonstrační mobilka v zahradě hotýlku Villa Voyta.

 

 

Vlevo vidíme GPS anténku určenou k synchronizaci celé sítě (LTE je časově dělený frekvenční multiplex), vpravo je vyfocena venkovní rádiová jednotka.

 

Na mobilní stanici je použita klasická x-pol jednopásmová anténa. Na druhém snímku vidíme instalaci na stávající sajt v ulici Pod Višňovkou. Do třípásmové antény vlevo se nastěhovalo GSM, LTE je uprostřed v taktéž třípásmové anténě (je zapojen jen jeden ze tří vstupů), UMTS 2100 je vpravo

Odstartoval pilotní provoz LTE sítě v ČR

Červen 19th, 2012

O2 dnes zahájilo veřejný pilotní provoz LTE sítě v pásmu 1800 MHz v České republice. Podle dostupných informací je použita šířka pásma 10 MHz. Přesná hodnota EARFCN je 1266 (Band 3, 1806,6-1816,6 MHz pro downlink, DCS kanály 519-568). Pilot v této podobě poběží do konce roku.

Jako koncové zařízení je k dispozici USB stick ZTE, a Wifi router Huawei. Specifikem pilotu je, že zařízení nelze koupit. Zákazníkovi jsou zapůjčena za vratnou zálohu 1000 Kč. Při zrušení služby je musí vrátit. Já jsem si vybral USB stick. Zákazník má povinnost používat pilot (platit tarif) první tři měsíce, poté lze službu bez sankce vypovědět.

Zajímavostí je povinnost se alespoň jednou měsícně připojit do LTE sítě, jinak si operátor vyhrazuje právo smlouvu zrušit. V praxi jsou speciální LTE tarify realizovány prodejem běžných tarifů mobilního internetu se slevou 20%. Z toho vyvozuji, že nejrychlejší tarif s FUP 40 GB je ve skutečnosti neomezený.

V provozu jsou čtyři základnové stanice vytvářející souvislé pokrytí v obcích Jesenice, Vestec a Horní Jirčany. Tři z nich jsou připojeny přímo na optickou síť, čtvrtá v Horních Jirčanech je za jedním rádiovým skokem. Jako bonus je v provozu mikrocela pokrývající část nákupního centra Chodov v okolí Experience Centre prodejny.

Mobilita je možná, přechod z LTE do GSM/3G ale možný zatím není.

Připojení je živé, reaguje okamžitě bez prodlev, subjektivně srovnatelné s pevnou linkou. Hrubá čísla: download se pohybuje od 30 Mbps nahoru, zaznamenané maximum přímo pod BTS bylo 65 Mbps. Upload je typicky 15 Mbps, špičkově 18 Mbps. Odezva služby ping je 15 až 25 milisekund.

Seznam BTS včetně fotografií je k dispozici zde.

Podmínky LTE aukce

Březen 20th, 2012

Český telekomunikační úřad dnes zveřejnil návrh podmínek letošní aukce kmitočtů pro mobilní služby (PDF, 61 stránek). Tato aukce rozhodne o podobě českého mobilního trhu na dalších deset let, je třeba jí tedy věnovat maximální pozornost.

Co se draží

K dispozici jsou kmitočtové bloky ve třech pásmech, běžně označovaných jako 800, 1800 a 2600 MHz. Aukce je technologicky neutrální, tzn. není předepsaná technologie, která bude na vysoutěžených frekvencích nasazena.

Nejzajímavější částí aukce bude rozhodně blok 30 MHz párového spektra v pásmu 800 MHz, kde se předpokládá nasazení technologie LTE. Konkrétně 791-821 MHz pro downlink, 832-862 MHz pro uplink. Ano, downlink je zde opravdu níž než uplink. Jde o LTE Band 20. Pásmo bude nabídnuto v 5 MHz blocích, maximální příděl pro jednoho zájemce je 15 MHz. Je garantována spojitost vydražených bloků. (15 MHz strop umožňuje rozdělit celé pásmo mezi dva operátory. Osobně bych preferoval nižší strop 10 MHz.) Vyvolávací cena jednoho bloku je 1,1 miliardy korun.

Zajímavostí je omezení vysílacího výkonu základnové stanice na 800 W EIRP (20 W výstupní výkon + maximálně 16 dBi zisku sektorové antény), maximální povolený výkon terminálu je 200 mW. V první polovině roku 2013 budou některé bloky ještě blokovány dobíhajícím pozemním televizním vysíláním (hlavně kanál 61 z Černé hory).

Úřad se dále rozhodl nabídnout téměř všechny zbývající nepřidělené kmitočty v pásmu 1800 MHz. Dražen bude souvislý blok 15 MHz (75 GSM kanálů: 701-775), dále blok tvořený čtyřmi kanály (512, 698-700), a devět bloků po pěti kanálech (513-517, 571-575, 576-580, 598-602, 603-607, 866-870, 871-875, 876-880, 881-885). Limitem pro jednoho uchazeče je 23 Mhz (115 kanálů), do kterého se započítávají i existující příděly v tomto pásmu, takže T-Mobile a Vodafone mohou dokoupit maximálně 25 kanálů (5 MHz), O2 maximálně 45 kanálů.

V tomto pásmu se nabízí nasazení GSM standardu, nicméně aukce je nastavena tak, aby stávající operátoři mohli dokoupit prostor pro jeden UMTS nebo LTE carrier. Nový zájemce dojede na to, že těch 5 MHz nezíská spojitě. Dále je definován požadavek, aby každý účastník aukce nabídl službu přístupu k internetu rychlostí alespoň 2 Mb/s, což vylučuje možnost, že by nějaký nový zájemce koupil pouze příděl v pásmu 1800 MHz a postavil na něm nízkonákladovou GSM síť.

Posledním pásmem v aukci je 2600 MHz, určená opět pro LTE. Ve variantě FDD je k dispozici 14 bloků po 5 MHz, minimálně však 10 MHz, a maximálně 20 MHz na zájemce. Ve variantě TDD je k dispozici 10 bloků po 5 MHz, minimálně však 15 MHz. Maximum není stanoveno.

Podmínky a povinnosti

Do přídělů pro LTE 800 se dostala kontroverzní povinnost přednostního pokrývání venkovských okresů. Okresy ČR byly rozděleny do dvou skupin (viz mapka). Operátor nesmí v daném okamžiku pokrýt větší počet lukrativních okresů než okresů chudobných. Pokrytí okresu je definováno jako pokrytí 95% obyvatel indoor signálem, který je v příloze 3 definován jako úroveň pilotního signálu (RSRP) -109 dBm v outdooru. Jestli operátor nebude na lukrativním nepovoleném okrese smět postavit jedinou základnovou stanici, nebo nebude smět jen dosáhnout 95% pokrytí, mi není z dokumentu jasné. S touto venkovskou šarádou musí být operátor hotov nejpozději 2 a půl roku od udělení kmitočtů, celou republiku musí pokrýt nejpozději do pěti let.

Pokud zájemce vysoutěží spolu s 800 MHz přídělem i frekvence v ostatních pásmech, bude se mu pokrytí realizované v těchto pásmech započítávat do limitu pokrytí. Pokud existující operátor umožní národní roaming v existující 3G síti, bude mu i tato započtena do limitu pokrytí.

Pro 15 MHz blok pásma 1800 MHz bylo stanoveno pokrytí 50% populace republiky do šesti let, ostatní příděly v 1800 pásmu nemají navázány žádné podmínky. Příděl LTE 2600 je potom podmíněn 30% obyvatel do pěti let (6 let pro nové operátory), což představuje pokrytí Prahy, Brna a Ostravy. V tomto frekvenčním pásmu je větší pokrytí stejně fyzikálně těžko realizovatelné.

Kontrola plnění požadavků na pokrytí bude realizována podle map pokrytí dodávaných operátory, které budou konfrontovány s reálným měřením v terénu. Úletem je omezení započítávání  signálu z BTS umístěné v sousedním okrese.

Pokud někdo ze stávajících operátorů vysoutěží alespoň 10 MHz pásma pro LTE 800, má povinnost poskytnout národní roaming ostatním výhercům aukce, pokud tito získají 15 MHz blok 1800, nebo 20 MHz FDD blok v 2600 pásmu, a zároveň nezískají žádný vlastní 800 příděl. Národní roaming bude povinně poskytován jak na nově budované LTE 800 síti, tak na existující GSM síti. Volitelně může být nabídnuta i existující 3G síť výměnou za výše zmíněnou výhodu při počítání pokrytí. Povinnost spustit národní roaming nastává až v okamžiku, kdy žadatel dosáhne 20% pokrytí obyvatel na vlastní infrastruktuře.

Dále mají všichni výherci přídělu v aukci povinnost zpřístupnit svoji síť velkoobchodní nabídkou, tj. umožňit provoz virtuálních operátorů na své infrastruktuře. Tato povinnost platí jen pro sítě na kmitočtech získaných v této aukci. Bohužel návrh podmínek aukce nedává žádné závazné cenové podmínky ani národního roamingu ani velkoobchodní nabídky, takže o efektivitě těchto ustanovení lze pochybovat. Pokud by se některý z operátorů nedohodl se zájemcem o nr nebo vn, ČTÚ si v podmínkách výslovně rezervuje možnost  přistoupit k odebrání přídělů z této aukce.

Na okraj

Z účasti v aukci jsou vyloučeny společnosti v insolvenčním řízení, takže U:fon se do aukce určitě nezapojí. Nicméně zastoupit ho může některá jiná společnost ze skupiny Dial Telecom.

Zajímavé jsou podmínky přeshraničního vyzařování, které vyplývají z mezistátních dohod uzavřených naší republikou. Jiné parametry platí na hranicích s Německem a Rakouskem, a jiné na hranicích s Polskem a Slovenskem. Pro LTE 800 nesmí úroveň signálu na německy mluvící hraniční čáře překročit -52 dBm, devět kilometrů do vnitrozemí potom -78 dBm. Na východní hranici platí likvidační úroveň -81 dBm na hraniční čáře, která prakticky vylučuje pokrýt příhraniční města. Nicméně ČTÚ předpokládá uzavření dohod s Polskem a Slovenskem, které posunou limity na ty obvyklé na západní hranici. Podobné ale měkčí limity platí i pro 1800 a 2600 příděly.

Velice zajímavá je sekce 5.1.4, která ukládá operátorům žádat ČTÚ o individuální oprávnění pro každou novou základnovou stanici, a pro každou změnu rádiových parametrů stávajících BTS včetně například změny kanálu nebo změny azimutu antény. V současnosti mají operátoři pouze ohlašovací povinnost. Z těchto údajů chce úřad počítat plnění požadavků na pokrytí území. Úplným úletem je pak požadavek na tříměsíční zkušební provoz každé základnové stanice.

Komentář

Největší bitka bude jednoznačně o kmitočty v pásmu 800 MHz. Současní operátoři by mohli uspořit korunu a vyhnout se nutnosti obměny koncových zařízení spuštěním UMTS900 služby v současných GSM přídělech, dáli ČTÚ a povolí-li zpětně technickou neutralitu současných licencí. Nicméně GSM je u nás stále svatá kráva, takže s touto možností už nepočítám. Nastavené podmínky aukce v pásmu 1800 umožňují různé zajímavé kombinace. Jedna validní strategie by bylo postavit celoplošnou GSM 1800 síť a k tomu minimální LTE 2600 síť v krajských městech pro ukojení podmínek licence. Druhá, lákavější možnost, která ale může být ohrožena nedostatkem relativně nestandardních terminálů, by bylo vybudovat UMTS nebo rovnou LTE v pásmu 1800.

Bloky LTE FDD 2600 si koupí všichni zájemci z povinnosti, a aby kapacitně pomohli přetíženému 3G v centrech velkých sídel. Po LTE TDD neštěkne ani pes.

Podmínky umožnění národního roamingu a virtuálních operátorů jsou bezzubé a proto předpokládám, že budou neúčinné. Vždyť i současný majoritní ADSL operátor je zatížen povinností velkoobchodní nabídky, což mu neznemožňuje nabízet úplnou službu koncovým zákazníkům za ceny, které účtuje konkurenci za holý drát v rámci velkoobchodní nabídky. Pokud do cenotvorby rázně nezasáhne státní úřad, virtuálních operátorů se nedočkáme.

Vypnutí sítě Internet 4G

Březen 2nd, 2012

T-Mobile včera oznámil, že ke konci května 2012 dojde k vypnutí sítě UMTS-TDD, známé pod obchodním označením Internet 4G.

Výstavba sítě začala v roce 2005 jako přímá odpověď na konkurenční CDMA450 síť Eurotelu. Komerční start proběhl při příležitosti výstavy Invex v říjnu 2005. Původně bylo použito pouze pásmo 1900 MHz (konkrétně  1910-1915 MHz), o rok později přibylo druhé pásmo 872 MHz , které zespoda přiléhá k GSM900 pásmu. Původní plán nařizoval použití 1900 v Praze a 872 ve zbytku země, postupem času se objevily vyjímky. Dnes je nasazení 872 do Prahy běžné, a v menších městech se objevilo i několik 1900 základen jako doplněk k 872 vrstvě.

Technologii síťě dodávala společnost IP Wireless. Hned na začátku ale musela upravit svoje produkty pro užší pásmo (4 MHz místo standardních pěti), což zdrželo start sítě a způsobilo značnou problémovost první generace modemů. Dále musela značně upravit původně TDD technologii pro FDD provoz v párovém spektru 872 MHz (872,0-876,0 a 917,0-921,0 MHz).

Použitá šířka carrieru je 3,84 MHz (Mcps, chiprate). Praktická sektorová rychlost, sdílená mezi oběma směry, je někde mezi 2 a 3 Mbps. V síti T-Mobile ale nikdy nemohl jeden uživatel dosáhnout technologického maxima, jelikož nabízené tarify omezovaly rychlost na maximálně 2 Mbps (v nabídce byly ale i tarify pomalejší).

Ke konci svého života síť pokrývá všechna krajská a většinu okresních měst, dále okolí Prahy, Brna a ostravskou aglomeraci. Pokrytí se dočkala ještě asi dvacítka vybraných dalších měst. Počet základnových stanic se zastavil cca na 720 kusech, z toho asi 200 v pásmu 1900.

Odlovenost sítě v našem seznamu je solidní, ale ne dokonalá. Z větších lokalit nám ale chybí jen Břeclav.

Okénko pro pamětníky

Únor 14th, 2012

Pamatujete?


Zbytek po základnové stanici sítě ERMES kdesi v Čechách… Poskytl vajax

Jednosměrný digitální paging ve standardu ERMES, pracující ve frekvenčním pásmu 169 MHz. Spuštěno v roce 1998, osekáno v roce 2002, rána z milosti v roce 2009.


Mapa pokrytí 1998, zdroj: mobil.cz

Veteráni mohou zavzpomínat, a my děcka se zasnít, v tomto historickém článku na mobilserveru.

Dual Transfer Mode (DTM)

Únor 1st, 2012

Již v původní GPRS specifikaci byla definována třída zařízení Class A, která předpokladem zdvojení rádiové části v terminálech umožňovala současný přenos dat během hlasového hovoru. Taková zařízení se ale nikdy nedostala na trh. Použití dvou VF obvodů by totiž příliš prodražovalo výrobu. Drtivá většina telefonů tak odpovídá třídě Class B, která umožňuje v jeden okamžik buď jen hovor, nebo jen data. V roce 2000 byla do verze standardu R99 doplněna technologie Dual Transfer Mode (DTM), která umožňuje současný hovor a přenos dat na jedné frekvenci. Nicméně vhodné telefony a podpora u dodavatelů sítí je otázka posledních několika let.

Principem DTM je zjednodušeně řečeno možnost vyhradit první pár timeslotů v GPRS přenosu pro hlasový hovor. Například, z přenosu 4+2 je 1+1 vyhrazeno pro hlas a na data zbývá 3+1. Pokud je k dispozici jen jeden slot, je možné ho za cenu mírného zhoršení kvality zvuku rozdělit na půlsloty, jeden nesoucí HR (half rate) hlas a druhý data.

Do poloviny své sítě, kterou mu dodává firma Ericsson (Morava, jižní a východní Čechy), zavedl Vodafone technologii DTM v lednu 2011. Západní Siemens zóna zůstává bez ní. V částech sítě, které již proběhly modernizací na technologii firmy Huawei je DTM dostupné také. V sítích O2 ani T-Mobile DTM dostupné není. T-Mobile podle vyjádření svého tiskového oddělení jeho nasazení ani neplánuje.

Všichni tři operátoři mají nasazenou technologii BSS paging co-ordination, která zajístí alespoň, aby při běžícím datovém přenosu nedošlo ke zmeškání hovoru.

GSM sítě ještě neřekly poslední slovo.

Vodafone swapuje GSM

Leden 23rd, 2012

Na sklonku roku 2011 započal Vodafone odkládaný upgrade své GSM sítě. Připomeňme, že výběrové řízení na dodavatele doběhlo již v létě 2009. Dodavatelem nové technologie je čínská firma Huawei. S čestnými vyjímkami dvou největších měst nám tak v republice vzniká v GSM monokultura jednoho dodavatele.

Nejviditelnějším rozdílem v pojetí swapu po vodafonsku je plošné použití vzdálených rádiových jednotek (RRH), již dobře známých z 3G sítě stejného operátora. Verze pro GSM vypadají podobně, jen jsou o něco hubenější (namátkové foto).

V době psaní tohoto článku jsou jako pilotní projekt dokončeny dvě oblasti východně od Prahy, konkrétně Pardubicko Chrudimský LAC 8075 a Kutnohorsko Kolínský LAC 7401. Tyto dvě oblasti byly zvoleny, aby se vyzkoušela náhrada obou původních dodavatelů sítě, firem Siemens (LACy xx0x) a Ericsson (LACy x0xx).

Protože BTS Huawei nemohou pracovat s BSC od Siemensu/Ericssonu, jsou swapované BTS postupně přepojovány na nové BSC a do dočasného pětimístného LACu, kde před původní číslo je předřazena jednička (tj. 7401 -> 17401). Po dokončení celé oblasti je celá oblast plošně přečíslována zpět na čtyřmístný LAC.

Tajuplný Vodafonův 10737

Listopad 18th, 2011

Před letošním ročníkem mezinárodního filmového festivalu Vodafone posílil kapacitu své 3G sítě na karlovarské kolonádě spuštěním druhé nosné frekvence (druhého carrieru). Nedávno se stejné řešení objevilo v Berouně, kam sem se za ním, mnohem blíže Praze, vypravil.

Vodafone pracuje se svojí druhou nosnou úplně jinak, než 3G veterán Telefónica O2. U O2ky tvoří obě nosné (10564 a 10588) víceméně samostatně fungující vrstvy buněk, mezi kterými může telefon v idlu dle libosti přecházet. Vodafone zvolil metodu řízeného přístupu. Do druhého Vodafoního carrieru není povoleno přímé přihlášení. Všechny telefony ve Vodafoní síti idlují na prvním carrieru. V okamžiku datového přenosu jsou sítí přehozeny na druhý carrier. Ve chvíli, kdy po pár sekundách neaktivity přechází do dormant stavu, jsou sítí okamžitě vykopnuty zpátky na první carrier.

Hlasové hovory probíhají primárně na prvním carrieru, ale v případě potřeby jsou z kapacitních důvodů přehazovány do druhého carrieru a zpět, a to i několikrát v průběhu hovoru.

V druhém carrieru v podání Vodafonu se tedy nikdy neidluje. A proto je bohužel nedobytný pro lov na Nokiích, jejichž baseband v dedikovaném režimu neaktualizuje údaje o Cell ID. Proto se druhý Vodafonův carrier nikdy neobjeví v CellTracku. Fieldtest také nikdy nezobrazí Cell ID z druhého carrieru, ale alespoň je v něm jeho přítomnost viditelná v tabulce ranking summary.

Stejně neviditelný je i pro můj Android (Nexus S), je ale možné, že Androidy s jiným basebandem se chovají jinak. Jednou možností, jak odlovit tuto netykavku je zpracování nahrávky z TEMSu, na kterém je vyvoláván datový provoz třeba ve wapovém prohlížeči.

Nejsnazší metodou lovu tedy budou Google Maps, kde se Cell ID druhého carrieru objevují. Zajímalo by mě, z jakých telefonů se tam dostávají…

Co se týče Cell ID, používá se stejná desítková řada, a to následující volná čísla po sektorech prvního carrieru (Beroun) nebo pevně čísla od čtyřky nahoru (Karlovy Vary). Scrambling kódy jednoho sektoru jsou shodné na obou carrierech.

Ohlédnutí za NMT

Září 12th, 2011

Dnes je tomu přesně dvacet let od zahájení komerčního provozu první československé mobilní telefonní sítě Eurotel. Provozovala ji společnost stejného jména, joint-venture státního SPT Telecomu (dnešní Telefónica) a zahraničních investorů. Síť byla postavena na analogovém standardu NMT. Oproti běžnému NMT 450 se lišila mírně jiným frekvenčním pásmem. V Československu bylo použito párové spektrum 451.310 až 455.730 pro uplink, downlink byl o 10 MHz výš. Krok 20 kHz vytvořil celkem 222 frekvenčních kanálů.

Každá BTS v síti vysílala jeden řídící a řadu hovorových kanálů. Pro signalizaci byl vyhrazen call channel, který vysílala každá BTS nepřetržitě. Tento kanál obsahoval pilotní signál a paging, sloužil také k sestavování hovorů. Běžel, stejně jako veškerá ostatní signalizace, bitovou rychlostí 1200 bps v modulaci FFSK.


Mapa pokrytí - květen 1998

Pokud mobilní stanice chtěla sestavit hovor nebo odpovídala na příchozí page, vysílala nejprve na párovém uplink kanále k call channelu. Síť jí poté převedla na dedikovaný traffic channel. Ty byly zapínány podle potřeby, vždy ale jeden běžel volný. Typická BTS ve špičce vysílala osm až dvanáct kanálů, v exponovaných lokalitách to bylo běžně 16 až 20, nejvyšší zaznamenaný počet dosáhl 22. Každý kanál představoval jeden běžící hovor. Signalizace byla in-band, tzn. byla vysílána na hovorovém kanále a přerušovala tak běžící hovor. Handover byl vyvolán snížením síly přijímaného signálu pod určitou mez. Typický výkon základny byl kolem 15 až 20 wattů, na deštníkové sajty se dávalo 30 W, do měst 10 W.


Základnová stanice NMT na Kleti, foto exkurze CSDXC 2002

V počátcích síť nevyžadovala žádné registrování do sítě po zapnutí telefonu. Později s narůstajícím provozem byla síť rozdělena do osmi oblastí, které kopírovaly tehdejší kraje a zůstaly do dnešních dní zachovány jako součást Cell ID v GSM síti. Spolu s touto změnou se telefony začaly hlásit do sítě při zapnutí a při přechodu do jiné oblasti.

Celou síť dodávala finská společnost Nokia. Odtud také pochází dlouhodobé nadstandardní vztahy Eurotelu s touto společností. V roce 1998 proběhla rozsáhlá modernizace sítě, která do té doby uměla jen telefonovat. Upgrade přinesl funkce jako přenos čísla volajícího, datové přenosy rychlostí 4.8 kbps. V létě roku 2000 se podařilo odladit i odesílání a příjem SMS, který ale vždy zůstal značně nespolehlivý, jelikož byl realizován jako datový hovor na číslo SMS centra.


Mapa pokrytí - srpen 1999

Definitivní tečku za sítí NMT v České republice přinesl 30. červen 2006, kdy byla po několika redukcích kapacity vypnuta. Na jejích frekvencích dnes válčí datová síť třetí generace CDMA2000 EV-DO.

Samozřejmě GSMweb se po celou dobu své historie věnoval i sestavování seznamu NMT sítě. Správce seznamu odhaduje finální odlovenost kolem 95%. Síť v době před svým vypnutím pokrývala republiku z cca 550 základnových stanic.

Za konzultaci technických otázek děkuji Bronajzzzovi. Mapy pokrytí ze svého papírového archivu poskytli Vladimír Bílý a Dan K.

Seznam VKV vysílačů

Srpen 25th, 2011

Připravili jsme pro vás nový seznam zde na GSMwebu. Odbočíme s ním trochu pryč ze světa mobilních sítí, jde totiž o seznam rozhlasových VKV/FM vysílačů. Správcem seznamu je Harry. Pokud máte doplnění, upřesnění případně fotografie vysílačů, neváhejte kontaktovat obvyklé emailové adresy.