Archive for the ‘4G - LTE’ Category

LTE Band Lock na telefonech Samsung

Pátek, Srpen 8th, 2014

Vyvolejte Service Mode *#0011#, potom postupně zadávejte Menu - Back, Menu - Key Input - Q, Menu - Key Input - 0000. Chvíli počkat, objeví se Main Menu. Prolistovat nabídkami: UMTS, Debug Screen, Phone Control, Network Control, Band Selection, LTE Band Preference. B3 je 1800, B7 je 2600, B8 je 900 a B20 je 800 MHz pásmo.

LTE: co ukáže váš běžný Android

Pátek, Duben 18th, 2014

Lovci i řadoví uživatelé dostali s Androidem 4.2 do rukou nástroj, jak ošmírovat základní parametry LTE sítě, a to v ceně běžného telefonu. Hlavní novinkou je zobrazení dosud na Androidu (s vyjímkou TEMS variant) nedostupného Physical Cell ID. Poslední nedostupnou veličinou tak zůstává frekvenční pásmo.

Z několika aplikací, které pracují s novým API, se nám osvědčila jako nejpřehlednější aplikace G-NetTrack, kterou stáhnete zdarma z marketu.

Výchozí obrazovka zobrazuje všechny důležité parametry. Odshora dolů to je- kód sítě (230-03 je Vodafone), Tracking Area Code (obdoba LAC z 2G/3G sítě, v našich seznamech neuváděné), eNodeB ID je číslo základnové stanice, spolu s Cell ID dává identifikaci sektoru, Physical Cell ID (obdoba scrambling kódu ze 3G sítě) je uvedeno za lomítkem. Třetí řádek obsahuje běžné metriky kvality signálu.

Užitečnou pomůckou pro práci v terénu je drivetest zobrazení, které nejdůležitější metriky zobrazí velkým písmem v přehledné tabulce:

Pro lepší použití Drive obrazovky pro lov LTE doporučuji ještě v Nastavení zapnout zobrazování PhysCID:

Do aplikace lze nahrát seznam známých BTS. Tuto funkci je nutné nejdříve zapnout v Nastavení volbou Show Sites:

Poté stačí do správného adresáře narafičit soubor cellfile.txt a znovu spustit aplikaci:

Seznamy pro české sítě si můžete stáhnout z následující lokace: http://www.gsmweb.cz/android/g-nettrack/

Ne všechny telefony dokáží zobrazit PhysCID v LTE síti. Následuje krátký výčet telefonů, které má redakce ověřeny. Pokud můžete přispět k rozšíření tohoto seznamu, prosím pište.

Telefony s LTE podporou, které zobrazí PhysCID:

Google Nexus 5
HTC Desire 601 (od verze Android 4.4)
Samsung Galaxy S4
Samsung Galaxy S4 Mini (oficiální firmware do verze Android 4.2, neoficiální CyanogenMod i v 4.3)
Sony Xperia Z
Sony Xperia Z1 a Z1 Compact (s Androidem 4.4.4)

Telefony s LTE podporou, které nezobrazí PhysCID:
HTC One SV
Samsung Galaxy S4 Mini (oficiální firmware od verze Android 4.3)
Samsung Galaxy S5 (s Android 4.4)

Pokud máte LTE telefon s Androidem, který není uveden v seznamu a jste v pokrytí, prosím zkuste G-NetTrack a pošlete nám informaci.

Výsledky LTE aukce

Pátek, Prosinec 20th, 2013

Dnes byl zveřejněn detailný přehled přídělů z letošní aukce kmitočtů. V pásmu 800 MHz dostali po 10 MHz odspodu nahoru T-Mobile, O2 a Vodafone. V pásmu 2600 MHz po 20 MHz vydražili odspodu nahoru O2, T-Mobile a Vodafone. Horních 10 MHz zůstalo neprodáno. V pásmu 1800 MHz získala O2 3 MHz, kterými si spojila a rozšířila svoje existující příděly, nyní drží 17 MHz. T-Mobile získal 2 MHz sousedící zespodu s O2, nyní drží rovných 20 MHz. Vodafone dokoupil 4 MHz, které ho dělily od horního okraje pásma, nyní vlastní 22 MHz. Volný blok o velikosti 15,6 MHz zůstal nepřidělen. Všechny nové přiděly jsme zapracovali do přehledu přídělů v ČR, nové příděly v 1800 pásmu jsou vyznačeny světlejší barvou.

Samsung Galaxy SIII LTE + TEMS Pocket

Středa, Duben 10th, 2013

Měřící software TEMS od švýcarské firmy Ascom se podíval již do řady Androidových dotykoplacek. Jedné z nich jsem se podíval na zoubek. Společníkem mi byl pilotní provoz LTE v Chytré síti v Jesenici u Prahy.

Telefon kromě obligátních 2G a 3G pásem podporuje LTE ve všech pro ČR aktuálních pásmech - 800, 1800 a 2600. Telefon by již měl podporovat CSFB, nicméně tato fýčura pravděpodobně ještě není zapnuta v pilotní síti O2.

Úhlavní lovící obrazovka. Ve společném záhlaví, které je při pohybu po aplikaci neustále na očích, je frekvence, síla signálu a fyzická i skutečná identita aktuální buňky. Pod ní v tabulce je přehled sousedních slyšených buněk. LTE odbouralo nutnost konfigurovat sousední buňky, místo toho telefon vesele použije jakýkoliv signál, který je schopen zdekódovat. Zde na obrázku frčíme na třetím sektoru z Jesenice (physcid=3), slyšíme ještě druhý sektor (2) a probouraly se k nám i Horní Jirčany (8).

V sousední obrazovce je k dispozici graf signálových úrovní za posledních 60 sekund.

Další zásadní konfigurační parametry sítě, hlavně použitá šířka pásma (10 MHz).

A vysíláme :) Kvalita signálu je dobrá (+18,2 dB), graf a čísla nad ním vyjadřují podíly použitých modulací (čím víc QAM tím víc adidas). V grafu je dále vidět počet přidělených resource bloků. Kupodivu je nemám všechny pro sebe, jen 44 z 50 možných, ha! Nejsem v síti sám :)

Datová prostupnost, točíme nějakých 16 megabitů na downlinku…

Všechny tyto obrázky jsou získány funkcí Screenshot přímo v aplikaci, která v jeden okamžik uloží všechny obrazovky programu, nejen tu, na kterou právě koukáte. Velmi šikovná věcička. Z této obrazovky bych vypíchl parametr Timing Advance. Z pozorování sem si odvodil, že jeden bod TA odpovídá přibližně 1300 metrům v terénu. Granularita hodnoty je 0,065, což odpovídá zhruba 80 metrům.

Ve srovnání se staršími TEMS modely založenými na hloupých SonyEricsson tatrankách chybí možnost zámku na konkrétní kanál, možný je jen zámek do kmitočtového pásma. Dále chybí v modelu W995 představená možnost úrovňového scannu 2G a 3G pásma.

Z nových fičurek bych vypíchl možnost koukání do L3 signalizace přímo na displayi telefonu, včetně detailního decode, viz následující obrazovka:

Samozřejmostí zůstává možnost nahrávat si v telefonu log, který po zkopírování do počítače je možnost v programu Investigation přehrát i exportovat.

Začíná rok LTE

Pondělí, Duben 1st, 2013

Letošní rok bude jednoznačně rokem, kdy v naší zemičce započne výstavba užitečného LTE pokrytí. Paradoxně k rozhoupání operátorů nejvíce přispěla chaotická kmitočtová aukce, jejíž nedávný nezdar dal jasný signál operátorům dále nečekat a začít konat. Telefónica O2 již započala s výstavbou úvodního clusteru své LTE 1800 sítě v okolí svého sídla na Praze 4. Zasaženými oblastmi jsou Nusle, Vršovice a Vinohrady.

O2 4G P4

I když lze říci, že v kurzu jsou jednoznačně vícepásmové antény, detaily vykazují značnou variabilitu. Můžeme jen spekulovat, nakolik je to snaha vyzkoušet si různé varianty řešení, a nakolik je to snaha flexibilně recyklovat již nainstalované prvky infrastruktury.

Bystřická. Na první fotce vidíme celou škálu perspektivních rádiových technologií dneška :) včetně CDMA450. LTE je v dvoupásmové anténě vlevo nahoře. Na fasádě budovy se LTE nastěhovalo do antény po DCS, atypicky bez RETu. Varianta s TMA je v tomto clusteru nejběžnější.

Ohradní. Zde si v rámci jedné sajty operátor vyzkoušel dva různé přístupy. Zatímco na sektoru zcela vlevo je použit vzdálený rádiový modul (RRH), sektory vpravo mají jen TMA. Můžeme spekulovat, že důvodem nasazení RRH je vzdálenost nosiče od technologie umístěné v bílém kontejneru na opačném konci střechy.

Ohradní II. Zde bylo do třípásmové antény spolu s LTE 1800 nastěhováno i UMTS 2100.

A na závěr hádanka. Tato krásná instalace vyrostla na střeše rohového domu na Vinohradech, ulice Bělehradská a Koubkova. V úrovni ulice mají mikrocely dva naši operátoři (s O2 ještě T-Mobile) - tipnete si, komu patří tato nová instalace?

Čtvrtá generace s pindíky nepočítá

Nutností pro LTE v této fázi je uvolnit pásmo 1800, díky čemuž z očividných důvodů dojde k masivním zásahům do celé GSM sítě. Je to jedinečná příležitost napravit některé plánovací přešlapy zděděné po předchozích generacích. T-Mobile začal razantně likvidovat svoje pouliční mikrocely po Praze již s výstavbou 3G. Doufejme, že se nyní za nos chytí i O2. Vždyť nad smyslností streetcel se zamýšlel Mr. B již před 12 lety…

LTE: zjištění identity buňky pomocí QXDM

Čtvrtek, Listopad 29th, 2012

Autoři LTE normy zavedli termín E-CGI čili E-UTRAN Cell Global Identity. E-CGI se skládá ze čtyř čísel: čísla země (MCC), čísla sítě (MNC), ty nás zajímat nebudou. Zbylá dvě čísla jsou číslo eNodeB v síti, a čísla sektoru v rámci eNodeB. Tyto dvě dohromady tvoří Cell Identity (CI). V rámci eNodeB je možno začíslovat 256 sektorů. Identita buňky je obsažena v systémové zprávě SIB1 vysílané na DL-SCH (Downlink Shared Channel).

LTE sítě odbouraly koncept oblastí (LAC). Místo nich je zaveden pojem Tracking Area, sledovací oblast, který má příslušné číslo TAC (Tracking Area Code) v rámci sítě, případně globální TAI (Tracking Area Identity). Funkčnost je v praxi stejná jako u LAC v sítích 2G/3G, s podstatným rozdílem, že mobilka může být přihlášena do více TA zároveň (typicky posledních pěti), čímž se odbourává neustálé přehlašování při opakovaných přechodech přes hranici oblasti. Opět je to šikovný koncept převzatý ze sítí CDMA2000.

Středový kmitočet, na kterém je vysílán rádiový kanál, je označován EARFCN (E-UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number) a v principu se neliší od ARFCN používaných v 3G sítích, jen jeho výpočet je neskonale složitější.

Jelikož LTE je širokopásmová technologie s reuse faktorem 1:1 (stejně jako CDMA2000 nebo UMTS), je nutné zajistit snadnou identifikaci sousedních buněk. V LTE je to zajištěno vysíláním synchronizačních sekvencí na předem známých subnosných. Nejdříve se vysílá jeden ze tří SSS (Secondary Synchronization Signal), hned po něm jeden ze 168 PSS (Primary Synchronization Signal). Kombinace PSS a SSS dává jednu z 504 možných identit a označuje se Physical Cell ID. Pozor! Nejde o Cell ID ve smyslu slova známém ze starších sítí. Jeho funkce je ekvivalentní k scrambling kódům z 3G nebo PN Offsetům z CDMA2000.

Přejděme konečně k praxi. V QXDM se připojíme na diagnostický port modemu (funkční se ZTE modemem od O2 i s Huawei modemem od T-Mobile) a nastavíme příjem RRC CSP zpráv:

Po úvodním vyhledání sítě nebo po každé reselekci, ale nikdy jindy, se nám Messages View zaplní smečkou zajímavých informací (kliknutím na následující náhled otevřete záznam celé jedné reselekce):

Zde snadno zjistíme jak rádiový kanál (1523) tak Physical Cell ID cílové buňky (260), tak Cell Identity (6145037 čili 24004:13). A hoplá.

Pilot T-Mobile LTE ve vzduchu

Sobota, Listopad 3rd, 2012

T-Mobile plní sliby a postavil pilotní síť LTE v Mladé Boleslavi. Spuštění pro veřejnost lze čekat v nejbližších týdnech. Síť je v provozu na pásmu 1800, šířka pásma 10 MHz, středová frekvence EARFCN 1523 (GSM kanály 647-697). GSM 1800 však z Mladé Boleslavi nezmizelo, místo zbylo na tři hoppingové skupiny. Antény na střechách nahradily antény pro bývalý Internet 4G.

Síť je pro běžné SIM karty v tuto chvíli nepřístupna, odlovení provedu po spuštění veřejného provozu :)

T-Mobile LTE demosíť

Středa, Červenec 11th, 2012

T-Mobile dnes představil novinářům svojí LTE demosíť. Z dvanácti eNodeB je pokryta část sídliště na Praze 4, konkrétně čtvrti Krč, Lhotka a Kamýk. Jako krátkodobý test je umožněn individuálním oprávněním ČTÚ do konce září. Je použito plnotučných 20 MHz v pásmu 2600 (EARFCN=3050). Dodavatelem technologie je Samsung. Přístup do sítě běžným zákazníkům není umožněn.

Síť realizovanou na stávajících lokalitách doplňuje demonstrační mobilka v zahradě hotýlku Villa Voyta.

 

 

Vlevo vidíme GPS anténku určenou k synchronizaci celé sítě (LTE je časově dělený frekvenční multiplex), vpravo je vyfocena venkovní rádiová jednotka.

 

Na mobilní stanici je použita klasická x-pol jednopásmová anténa. Na druhém snímku vidíme instalaci na stávající sajt v ulici Pod Višňovkou. Do třípásmové antény vlevo se nastěhovalo GSM, LTE je uprostřed v taktéž třípásmové anténě (je zapojen jen jeden ze tří vstupů), UMTS 2100 je vpravo

Odstartoval pilotní provoz LTE sítě v ČR

Úterý, Červen 19th, 2012

O2 dnes zahájilo veřejný pilotní provoz LTE sítě v pásmu 1800 MHz v České republice. Podle dostupných informací je použita šířka pásma 10 MHz. Přesná hodnota EARFCN je 1266 (Band 3, 1806,6-1816,6 MHz pro downlink, DCS kanály 519-568). Pilot v této podobě poběží do konce roku.

Jako koncové zařízení je k dispozici USB stick ZTE, a Wifi router Huawei. Specifikem pilotu je, že zařízení nelze koupit. Zákazníkovi jsou zapůjčena za vratnou zálohu 1000 Kč. Při zrušení služby je musí vrátit. Já jsem si vybral USB stick. Zákazník má povinnost používat pilot (platit tarif) první tři měsíce, poté lze službu bez sankce vypovědět.

Zajímavostí je povinnost se alespoň jednou měsícně připojit do LTE sítě, jinak si operátor vyhrazuje právo smlouvu zrušit. V praxi jsou speciální LTE tarify realizovány prodejem běžných tarifů mobilního internetu se slevou 20%. Z toho vyvozuji, že nejrychlejší tarif s FUP 40 GB je ve skutečnosti neomezený.

V provozu jsou čtyři základnové stanice vytvářející souvislé pokrytí v obcích Jesenice, Vestec a Horní Jirčany. Tři z nich jsou připojeny přímo na optickou síť, čtvrtá v Horních Jirčanech je za jedním rádiovým skokem. Jako bonus je v provozu mikrocela pokrývající část nákupního centra Chodov v okolí Experience Centre prodejny.

Mobilita je možná, přechod z LTE do GSM/3G ale možný zatím není.

Připojení je živé, reaguje okamžitě bez prodlev, subjektivně srovnatelné s pevnou linkou. Hrubá čísla: download se pohybuje od 30 Mbps nahoru, zaznamenané maximum přímo pod BTS bylo 65 Mbps. Upload je typicky 15 Mbps, špičkově 18 Mbps. Odezva služby ping je 15 až 25 milisekund.

Seznam BTS včetně fotografií je k dispozici zde.

Podmínky LTE aukce

Úterý, Březen 20th, 2012

Český telekomunikační úřad dnes zveřejnil návrh podmínek letošní aukce kmitočtů pro mobilní služby (PDF, 61 stránek). Tato aukce rozhodne o podobě českého mobilního trhu na dalších deset let, je třeba jí tedy věnovat maximální pozornost.

Co se draží

K dispozici jsou kmitočtové bloky ve třech pásmech, běžně označovaných jako 800, 1800 a 2600 MHz. Aukce je technologicky neutrální, tzn. není předepsaná technologie, která bude na vysoutěžených frekvencích nasazena.

Nejzajímavější částí aukce bude rozhodně blok 30 MHz párového spektra v pásmu 800 MHz, kde se předpokládá nasazení technologie LTE. Konkrétně 791-821 MHz pro downlink, 832-862 MHz pro uplink. Ano, downlink je zde opravdu níž než uplink. Jde o LTE Band 20. Pásmo bude nabídnuto v 5 MHz blocích, maximální příděl pro jednoho zájemce je 15 MHz. Je garantována spojitost vydražených bloků. (15 MHz strop umožňuje rozdělit celé pásmo mezi dva operátory. Osobně bych preferoval nižší strop 10 MHz.) Vyvolávací cena jednoho bloku je 1,1 miliardy korun.

Zajímavostí je omezení vysílacího výkonu základnové stanice na 800 W EIRP (20 W výstupní výkon + maximálně 16 dBi zisku sektorové antény), maximální povolený výkon terminálu je 200 mW. V první polovině roku 2013 budou některé bloky ještě blokovány dobíhajícím pozemním televizním vysíláním (hlavně kanál 61 z Černé hory).

Úřad se dále rozhodl nabídnout téměř všechny zbývající nepřidělené kmitočty v pásmu 1800 MHz. Dražen bude souvislý blok 15 MHz (75 GSM kanálů: 701-775), dále blok tvořený čtyřmi kanály (512, 698-700), a devět bloků po pěti kanálech (513-517, 571-575, 576-580, 598-602, 603-607, 866-870, 871-875, 876-880, 881-885). Limitem pro jednoho uchazeče je 23 Mhz (115 kanálů), do kterého se započítávají i existující příděly v tomto pásmu, takže T-Mobile a Vodafone mohou dokoupit maximálně 25 kanálů (5 MHz), O2 maximálně 45 kanálů.

V tomto pásmu se nabízí nasazení GSM standardu, nicméně aukce je nastavena tak, aby stávající operátoři mohli dokoupit prostor pro jeden UMTS nebo LTE carrier. Nový zájemce dojede na to, že těch 5 MHz nezíská spojitě. Dále je definován požadavek, aby každý účastník aukce nabídl službu přístupu k internetu rychlostí alespoň 2 Mb/s, což vylučuje možnost, že by nějaký nový zájemce koupil pouze příděl v pásmu 1800 MHz a postavil na něm nízkonákladovou GSM síť.

Posledním pásmem v aukci je 2600 MHz, určená opět pro LTE. Ve variantě FDD je k dispozici 14 bloků po 5 MHz, minimálně však 10 MHz, a maximálně 20 MHz na zájemce. Ve variantě TDD je k dispozici 10 bloků po 5 MHz, minimálně však 15 MHz. Maximum není stanoveno.

Podmínky a povinnosti

Do přídělů pro LTE 800 se dostala kontroverzní povinnost přednostního pokrývání venkovských okresů. Okresy ČR byly rozděleny do dvou skupin (viz mapka). Operátor nesmí v daném okamžiku pokrýt větší počet lukrativních okresů než okresů chudobných. Pokrytí okresu je definováno jako pokrytí 95% obyvatel indoor signálem, který je v příloze 3 definován jako úroveň pilotního signálu (RSRP) -109 dBm v outdooru. Jestli operátor nebude na lukrativním nepovoleném okrese smět postavit jedinou základnovou stanici, nebo nebude smět jen dosáhnout 95% pokrytí, mi není z dokumentu jasné. S touto venkovskou šarádou musí být operátor hotov nejpozději 2 a půl roku od udělení kmitočtů, celou republiku musí pokrýt nejpozději do pěti let.

Pokud zájemce vysoutěží spolu s 800 MHz přídělem i frekvence v ostatních pásmech, bude se mu pokrytí realizované v těchto pásmech započítávat do limitu pokrytí. Pokud existující operátor umožní národní roaming v existující 3G síti, bude mu i tato započtena do limitu pokrytí.

Pro 15 MHz blok pásma 1800 MHz bylo stanoveno pokrytí 50% populace republiky do šesti let, ostatní příděly v 1800 pásmu nemají navázány žádné podmínky. Příděl LTE 2600 je potom podmíněn 30% obyvatel do pěti let (6 let pro nové operátory), což představuje pokrytí Prahy, Brna a Ostravy. V tomto frekvenčním pásmu je větší pokrytí stejně fyzikálně těžko realizovatelné.

Kontrola plnění požadavků na pokrytí bude realizována podle map pokrytí dodávaných operátory, které budou konfrontovány s reálným měřením v terénu. Úletem je omezení započítávání  signálu z BTS umístěné v sousedním okrese.

Pokud někdo ze stávajících operátorů vysoutěží alespoň 10 MHz pásma pro LTE 800, má povinnost poskytnout národní roaming ostatním výhercům aukce, pokud tito získají 15 MHz blok 1800, nebo 20 MHz FDD blok v 2600 pásmu, a zároveň nezískají žádný vlastní 800 příděl. Národní roaming bude povinně poskytován jak na nově budované LTE 800 síti, tak na existující GSM síti. Volitelně může být nabídnuta i existující 3G síť výměnou za výše zmíněnou výhodu při počítání pokrytí. Povinnost spustit národní roaming nastává až v okamžiku, kdy žadatel dosáhne 20% pokrytí obyvatel na vlastní infrastruktuře.

Dále mají všichni výherci přídělu v aukci povinnost zpřístupnit svoji síť velkoobchodní nabídkou, tj. umožňit provoz virtuálních operátorů na své infrastruktuře. Tato povinnost platí jen pro sítě na kmitočtech získaných v této aukci. Bohužel návrh podmínek aukce nedává žádné závazné cenové podmínky ani národního roamingu ani velkoobchodní nabídky, takže o efektivitě těchto ustanovení lze pochybovat. Pokud by se některý z operátorů nedohodl se zájemcem o nr nebo vn, ČTÚ si v podmínkách výslovně rezervuje možnost  přistoupit k odebrání přídělů z této aukce.

Na okraj

Z účasti v aukci jsou vyloučeny společnosti v insolvenčním řízení, takže U:fon se do aukce určitě nezapojí. Nicméně zastoupit ho může některá jiná společnost ze skupiny Dial Telecom.

Zajímavé jsou podmínky přeshraničního vyzařování, které vyplývají z mezistátních dohod uzavřených naší republikou. Jiné parametry platí na hranicích s Německem a Rakouskem, a jiné na hranicích s Polskem a Slovenskem. Pro LTE 800 nesmí úroveň signálu na německy mluvící hraniční čáře překročit -52 dBm, devět kilometrů do vnitrozemí potom -78 dBm. Na východní hranici platí likvidační úroveň -81 dBm na hraniční čáře, která prakticky vylučuje pokrýt příhraniční města. Nicméně ČTÚ předpokládá uzavření dohod s Polskem a Slovenskem, které posunou limity na ty obvyklé na západní hranici. Podobné ale měkčí limity platí i pro 1800 a 2600 příděly.

Velice zajímavá je sekce 5.1.4, která ukládá operátorům žádat ČTÚ o individuální oprávnění pro každou novou základnovou stanici, a pro každou změnu rádiových parametrů stávajících BTS včetně například změny kanálu nebo změny azimutu antény. V současnosti mají operátoři pouze ohlašovací povinnost. Z těchto údajů chce úřad počítat plnění požadavků na pokrytí území. Úplným úletem je pak požadavek na tříměsíční zkušební provoz každé základnové stanice.

Komentář

Největší bitka bude jednoznačně o kmitočty v pásmu 800 MHz. Současní operátoři by mohli uspořit korunu a vyhnout se nutnosti obměny koncových zařízení spuštěním UMTS900 služby v současných GSM přídělech, dáli ČTÚ a povolí-li zpětně technickou neutralitu současných licencí. Nicméně GSM je u nás stále svatá kráva, takže s touto možností už nepočítám. Nastavené podmínky aukce v pásmu 1800 umožňují různé zajímavé kombinace. Jedna validní strategie by bylo postavit celoplošnou GSM 1800 síť a k tomu minimální LTE 2600 síť v krajských městech pro ukojení podmínek licence. Druhá, lákavější možnost, která ale může být ohrožena nedostatkem relativně nestandardních terminálů, by bylo vybudovat UMTS nebo rovnou LTE v pásmu 1800.

Bloky LTE FDD 2600 si koupí všichni zájemci z povinnosti, a aby kapacitně pomohli přetíženému 3G v centrech velkých sídel. Po LTE TDD neštěkne ani pes.

Podmínky umožnění národního roamingu a virtuálních operátorů jsou bezzubé a proto předpokládám, že budou neúčinné. Vždyť i současný majoritní ADSL operátor je zatížen povinností velkoobchodní nabídky, což mu neznemožňuje nabízet úplnou službu koncovým zákazníkům za ceny, které účtuje konkurenci za holý drát v rámci velkoobchodní nabídky. Pokud do cenotvorby rázně nezasáhne státní úřad, virtuálních operátorů se nedočkáme.