LTE: zjištění identity buňky pomocí QXDM

Autoři LTE normy zavedli termín E-CGI čili E-UTRAN Cell Global Identity. E-CGI se skládá ze čtyř čísel: čísla země (MCC), čísla sítě (MNC), ty nás zajímat nebudou. Zbylá dvě čísla jsou číslo eNodeB v síti, a čísla sektoru v rámci eNodeB. Tyto dvě dohromady tvoří Cell Identity (CI). V rámci eNodeB je možno začíslovat 256 sektorů. Identita buňky je obsažena v systémové zprávě SIB1 vysílané na DL-SCH (Downlink Shared Channel).

LTE sítě odbouraly koncept oblastí (LAC). Místo nich je zaveden pojem Tracking Area, sledovací oblast, který má příslušné číslo TAC (Tracking Area Code) v rámci sítě, případně globální TAI (Tracking Area Identity). Funkčnost je v praxi stejná jako u LAC v sítích 2G/3G, s podstatným rozdílem, že mobilka může být přihlášena do více TA zároveň (typicky posledních pěti), čímž se odbourává neustálé přehlašování při opakovaných přechodech přes hranici oblasti. Opět je to šikovný koncept převzatý ze sítí CDMA2000.

Středový kmitočet, na kterém je vysílán rádiový kanál, je označován EARFCN (E-UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number) a v principu se neliší od ARFCN používaných v 3G sítích, jen jeho výpočet je neskonale složitější.

Jelikož LTE je širokopásmová technologie s reuse faktorem 1:1 (stejně jako CDMA2000 nebo UMTS), je nutné zajistit snadnou identifikaci sousedních buněk. V LTE je to zajištěno vysíláním synchronizačních sekvencí na předem známých subnosných. Nejdříve se vysílá jeden ze tří SSS (Secondary Synchronization Signal), hned po něm jeden ze 168 PSS (Primary Synchronization Signal). Kombinace PSS a SSS dává jednu z 504 možných identit a označuje se Physical Cell ID. Pozor! Nejde o Cell ID ve smyslu slova známém ze starších sítí. Jeho funkce je ekvivalentní k scrambling kódům z 3G nebo PN Offsetům z CDMA2000.

Přejděme konečně k praxi. V QXDM se připojíme na diagnostický port modemu (funkční se ZTE modemem od O2 i s Huawei modemem od T-Mobile) a nastavíme příjem RRC CSP zpráv:

Po úvodním vyhledání sítě nebo po každé reselekci, ale nikdy jindy, se nám Messages View zaplní smečkou zajímavých informací (kliknutím na následující náhled otevřete záznam celé jedné reselekce):

Zde snadno zjistíme jak rádiový kanál (1523) tak Physical Cell ID cílové buňky (260), tak Cell Identity (6145037 čili 24004:13). A hoplá.

Napište komentář

You must be logged in to post a comment.