Archive for Listopad, 2012

LTE: zjištění identity buňky pomocí QXDM

Čtvrtek, Listopad 29th, 2012

Autoři LTE normy zavedli termín E-CGI čili E-UTRAN Cell Global Identity. E-CGI se skládá ze čtyř čísel: čísla země (MCC), čísla sítě (MNC), ty nás zajímat nebudou. Zbylá dvě čísla jsou číslo eNodeB v síti, a čísla sektoru v rámci eNodeB. Tyto dvě dohromady tvoří Cell Identity (CI). V rámci eNodeB je možno začíslovat 256 sektorů. Identita buňky je obsažena v systémové zprávě SIB1 vysílané na DL-SCH (Downlink Shared Channel).

LTE sítě odbouraly koncept oblastí (LAC). Místo nich je zaveden pojem Tracking Area, sledovací oblast, který má příslušné číslo TAC (Tracking Area Code) v rámci sítě, případně globální TAI (Tracking Area Identity). Funkčnost je v praxi stejná jako u LAC v sítích 2G/3G, s podstatným rozdílem, že mobilka může být přihlášena do více TA zároveň (typicky posledních pěti), čímž se odbourává neustálé přehlašování při opakovaných přechodech přes hranici oblasti. Opět je to šikovný koncept převzatý ze sítí CDMA2000.

Středový kmitočet, na kterém je vysílán rádiový kanál, je označován EARFCN (E-UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number) a v principu se neliší od ARFCN používaných v 3G sítích, jen jeho výpočet je neskonale složitější.

Jelikož LTE je širokopásmová technologie s reuse faktorem 1:1 (stejně jako CDMA2000 nebo UMTS), je nutné zajistit snadnou identifikaci sousedních buněk. V LTE je to zajištěno vysíláním synchronizačních sekvencí na předem známých subnosných. Nejdříve se vysílá jeden ze tří SSS (Secondary Synchronization Signal), hned po něm jeden ze 168 PSS (Primary Synchronization Signal). Kombinace PSS a SSS dává jednu z 504 možných identit a označuje se Physical Cell ID. Pozor! Nejde o Cell ID ve smyslu slova známém ze starších sítí. Jeho funkce je ekvivalentní k scrambling kódům z 3G nebo PN Offsetům z CDMA2000.

Přejděme konečně k praxi. V QXDM se připojíme na diagnostický port modemu (funkční se ZTE modemem od O2 i s Huawei modemem od T-Mobile) a nastavíme příjem RRC CSP zpráv:

Po úvodním vyhledání sítě nebo po každé reselekci, ale nikdy jindy, se nám Messages View zaplní smečkou zajímavých informací (kliknutím na následující náhled otevřete záznam celé jedné reselekce):

Zde snadno zjistíme jak rádiový kanál (1523) tak Physical Cell ID cílové buňky (260), tak Cell Identity (6145037 čili 24004:13). A hoplá.

Pilot T-Mobile LTE ve vzduchu

Sobota, Listopad 3rd, 2012

T-Mobile plní sliby a postavil pilotní síť LTE v Mladé Boleslavi. Spuštění pro veřejnost lze čekat v nejbližších týdnech. Síť je v provozu na pásmu 1800, šířka pásma 10 MHz, středová frekvence EARFCN 1523 (GSM kanály 647-697). GSM 1800 však z Mladé Boleslavi nezmizelo, místo zbylo na tři hoppingové skupiny. Antény na střechách nahradily antény pro bývalý Internet 4G.

Síť je pro běžné SIM karty v tuto chvíli nepřístupna, odlovení provedu po spuštění veřejného provozu :)