Podmínky LTE aukce

Český telekomunikační úřad dnes zveřejnil návrh podmínek letošní aukce kmitočtů pro mobilní služby (PDF, 61 stránek). Tato aukce rozhodne o podobě českého mobilního trhu na dalších deset let, je třeba jí tedy věnovat maximální pozornost.

Co se draží

K dispozici jsou kmitočtové bloky ve třech pásmech, běžně označovaných jako 800, 1800 a 2600 MHz. Aukce je technologicky neutrální, tzn. není předepsaná technologie, která bude na vysoutěžených frekvencích nasazena.

Nejzajímavější částí aukce bude rozhodně blok 30 MHz párového spektra v pásmu 800 MHz, kde se předpokládá nasazení technologie LTE. Konkrétně 791-821 MHz pro downlink, 832-862 MHz pro uplink. Ano, downlink je zde opravdu níž než uplink. Jde o LTE Band 20. Pásmo bude nabídnuto v 5 MHz blocích, maximální příděl pro jednoho zájemce je 15 MHz. Je garantována spojitost vydražených bloků. (15 MHz strop umožňuje rozdělit celé pásmo mezi dva operátory. Osobně bych preferoval nižší strop 10 MHz.) Vyvolávací cena jednoho bloku je 1,1 miliardy korun.

Zajímavostí je omezení vysílacího výkonu základnové stanice na 800 W EIRP (20 W výstupní výkon + maximálně 16 dBi zisku sektorové antény), maximální povolený výkon terminálu je 200 mW. V první polovině roku 2013 budou některé bloky ještě blokovány dobíhajícím pozemním televizním vysíláním (hlavně kanál 61 z Černé hory).

Úřad se dále rozhodl nabídnout téměř všechny zbývající nepřidělené kmitočty v pásmu 1800 MHz. Dražen bude souvislý blok 15 MHz (75 GSM kanálů: 701-775), dále blok tvořený čtyřmi kanály (512, 698-700), a devět bloků po pěti kanálech (513-517, 571-575, 576-580, 598-602, 603-607, 866-870, 871-875, 876-880, 881-885). Limitem pro jednoho uchazeče je 23 Mhz (115 kanálů), do kterého se započítávají i existující příděly v tomto pásmu, takže T-Mobile a Vodafone mohou dokoupit maximálně 25 kanálů (5 MHz), O2 maximálně 45 kanálů.

V tomto pásmu se nabízí nasazení GSM standardu, nicméně aukce je nastavena tak, aby stávající operátoři mohli dokoupit prostor pro jeden UMTS nebo LTE carrier. Nový zájemce dojede na to, že těch 5 MHz nezíská spojitě. Dále je definován požadavek, aby každý účastník aukce nabídl službu přístupu k internetu rychlostí alespoň 2 Mb/s, což vylučuje možnost, že by nějaký nový zájemce koupil pouze příděl v pásmu 1800 MHz a postavil na něm nízkonákladovou GSM síť.

Posledním pásmem v aukci je 2600 MHz, určená opět pro LTE. Ve variantě FDD je k dispozici 14 bloků po 5 MHz, minimálně však 10 MHz, a maximálně 20 MHz na zájemce. Ve variantě TDD je k dispozici 10 bloků po 5 MHz, minimálně však 15 MHz. Maximum není stanoveno.

Podmínky a povinnosti

Do přídělů pro LTE 800 se dostala kontroverzní povinnost přednostního pokrývání venkovských okresů. Okresy ČR byly rozděleny do dvou skupin (viz mapka). Operátor nesmí v daném okamžiku pokrýt větší počet lukrativních okresů než okresů chudobných. Pokrytí okresu je definováno jako pokrytí 95% obyvatel indoor signálem, který je v příloze 3 definován jako úroveň pilotního signálu (RSRP) -109 dBm v outdooru. Jestli operátor nebude na lukrativním nepovoleném okrese smět postavit jedinou základnovou stanici, nebo nebude smět jen dosáhnout 95% pokrytí, mi není z dokumentu jasné. S touto venkovskou šarádou musí být operátor hotov nejpozději 2 a půl roku od udělení kmitočtů, celou republiku musí pokrýt nejpozději do pěti let.

Pokud zájemce vysoutěží spolu s 800 MHz přídělem i frekvence v ostatních pásmech, bude se mu pokrytí realizované v těchto pásmech započítávat do limitu pokrytí. Pokud existující operátor umožní národní roaming v existující 3G síti, bude mu i tato započtena do limitu pokrytí.

Pro 15 MHz blok pásma 1800 MHz bylo stanoveno pokrytí 50% populace republiky do šesti let, ostatní příděly v 1800 pásmu nemají navázány žádné podmínky. Příděl LTE 2600 je potom podmíněn 30% obyvatel do pěti let (6 let pro nové operátory), což představuje pokrytí Prahy, Brna a Ostravy. V tomto frekvenčním pásmu je větší pokrytí stejně fyzikálně těžko realizovatelné.

Kontrola plnění požadavků na pokrytí bude realizována podle map pokrytí dodávaných operátory, které budou konfrontovány s reálným měřením v terénu. Úletem je omezení započítávání  signálu z BTS umístěné v sousedním okrese.

Pokud někdo ze stávajících operátorů vysoutěží alespoň 10 MHz pásma pro LTE 800, má povinnost poskytnout národní roaming ostatním výhercům aukce, pokud tito získají 15 MHz blok 1800, nebo 20 MHz FDD blok v 2600 pásmu, a zároveň nezískají žádný vlastní 800 příděl. Národní roaming bude povinně poskytován jak na nově budované LTE 800 síti, tak na existující GSM síti. Volitelně může být nabídnuta i existující 3G síť výměnou za výše zmíněnou výhodu při počítání pokrytí. Povinnost spustit národní roaming nastává až v okamžiku, kdy žadatel dosáhne 20% pokrytí obyvatel na vlastní infrastruktuře.

Dále mají všichni výherci přídělu v aukci povinnost zpřístupnit svoji síť velkoobchodní nabídkou, tj. umožňit provoz virtuálních operátorů na své infrastruktuře. Tato povinnost platí jen pro sítě na kmitočtech získaných v této aukci. Bohužel návrh podmínek aukce nedává žádné závazné cenové podmínky ani národního roamingu ani velkoobchodní nabídky, takže o efektivitě těchto ustanovení lze pochybovat. Pokud by se některý z operátorů nedohodl se zájemcem o nr nebo vn, ČTÚ si v podmínkách výslovně rezervuje možnost  přistoupit k odebrání přídělů z této aukce.

Na okraj

Z účasti v aukci jsou vyloučeny společnosti v insolvenčním řízení, takže U:fon se do aukce určitě nezapojí. Nicméně zastoupit ho může některá jiná společnost ze skupiny Dial Telecom.

Zajímavé jsou podmínky přeshraničního vyzařování, které vyplývají z mezistátních dohod uzavřených naší republikou. Jiné parametry platí na hranicích s Německem a Rakouskem, a jiné na hranicích s Polskem a Slovenskem. Pro LTE 800 nesmí úroveň signálu na německy mluvící hraniční čáře překročit -52 dBm, devět kilometrů do vnitrozemí potom -78 dBm. Na východní hranici platí likvidační úroveň -81 dBm na hraniční čáře, která prakticky vylučuje pokrýt příhraniční města. Nicméně ČTÚ předpokládá uzavření dohod s Polskem a Slovenskem, které posunou limity na ty obvyklé na západní hranici. Podobné ale měkčí limity platí i pro 1800 a 2600 příděly.

Velice zajímavá je sekce 5.1.4, která ukládá operátorům žádat ČTÚ o individuální oprávnění pro každou novou základnovou stanici, a pro každou změnu rádiových parametrů stávajících BTS včetně například změny kanálu nebo změny azimutu antény. V současnosti mají operátoři pouze ohlašovací povinnost. Z těchto údajů chce úřad počítat plnění požadavků na pokrytí území. Úplným úletem je pak požadavek na tříměsíční zkušební provoz každé základnové stanice.

Komentář

Největší bitka bude jednoznačně o kmitočty v pásmu 800 MHz. Současní operátoři by mohli uspořit korunu a vyhnout se nutnosti obměny koncových zařízení spuštěním UMTS900 služby v současných GSM přídělech, dáli ČTÚ a povolí-li zpětně technickou neutralitu současných licencí. Nicméně GSM je u nás stále svatá kráva, takže s touto možností už nepočítám. Nastavené podmínky aukce v pásmu 1800 umožňují různé zajímavé kombinace. Jedna validní strategie by bylo postavit celoplošnou GSM 1800 síť a k tomu minimální LTE 2600 síť v krajských městech pro ukojení podmínek licence. Druhá, lákavější možnost, která ale může být ohrožena nedostatkem relativně nestandardních terminálů, by bylo vybudovat UMTS nebo rovnou LTE v pásmu 1800.

Bloky LTE FDD 2600 si koupí všichni zájemci z povinnosti, a aby kapacitně pomohli přetíženému 3G v centrech velkých sídel. Po LTE TDD neštěkne ani pes.

Podmínky umožnění národního roamingu a virtuálních operátorů jsou bezzubé a proto předpokládám, že budou neúčinné. Vždyť i současný majoritní ADSL operátor je zatížen povinností velkoobchodní nabídky, což mu neznemožňuje nabízet úplnou službu koncovým zákazníkům za ceny, které účtuje konkurenci za holý drát v rámci velkoobchodní nabídky. Pokud do cenotvorby rázně nezasáhne státní úřad, virtuálních operátorů se nedočkáme.

Komentáře: 4 k “Podmínky LTE aukce”

 1. dj-bobr napsal:

  Díky za přehledné shrnutí. Skoro to začíná vypadat (ale asi zatím jen vypadat), že ty podmínky psali nikoliv jen gumoví úředníci, ale lidi, co tuší, o čem se vlastně bude jednat.
  Jen mě zaráží těch limitních -81dBm na východní hranici.. jak to bude splnitelné?

 2. Páv napsal:

  Je to uvedeno i v článku — ČTÚ dojedná bilaterální smlouvy, které limity změkčí.

 3. Tonda napsal:

  Trochu mě zaráží, že v úvodu je napsáno o technologické neutralitě a dále v článku se pak píše o LTE 2600 FDD a LTE 2600 TDD.

  Dál by byla zajímavá informace o standardnosti dražených frekvencí, pokud budou použity pro LTE, a tedy zda je šance, že časem bude možné v těchto nových sítích používat běžné mobily nebo zda bude nutné používat pochybné terminály dodávané pouze operátory jako je to v případě CDMA od O2 a Ufona a T-Mobilího takzvaného 4G.

 4. Páv napsal:

  Licence jsou technologicky neutrální, nicméně v pásmech 800 a 2600 se nepředpokládá nasazení ničeho jiného než LTE, protože nic jiného než LTE pro tato pásma se ve světě nikde nepoužívá.

  Všechny ty kmitočty jsou prudce standardní, určené pro GSM/3G/LTE v celé Evropě.

Napište komentář

You must be logged in to post a comment.