Archive for Září, 2011

Ohlédnutí za NMT

Pondělí, Září 12th, 2011

Dnes je tomu přesně dvacet let od zahájení komerčního provozu první československé mobilní telefonní sítě Eurotel. Provozovala ji společnost stejného jména, joint-venture státního SPT Telecomu (dnešní Telefónica) a zahraničních investorů. Síť byla postavena na analogovém standardu NMT. Oproti běžnému NMT 450 se lišila mírně jiným frekvenčním pásmem. V Československu bylo použito párové spektrum 451.310 až 455.730 pro uplink, downlink byl o 10 MHz výš. Krok 20 kHz vytvořil celkem 222 frekvenčních kanálů.

Každá BTS v síti vysílala jeden řídící a řadu hovorových kanálů. Pro signalizaci byl vyhrazen call channel, který vysílala každá BTS nepřetržitě. Tento kanál obsahoval pilotní signál a paging, sloužil také k sestavování hovorů. Běžel, stejně jako veškerá ostatní signalizace, bitovou rychlostí 1200 bps v modulaci FFSK.


Mapa pokrytí - květen 1998

Pokud mobilní stanice chtěla sestavit hovor nebo odpovídala na příchozí page, vysílala nejprve na párovém uplink kanále k call channelu. Síť jí poté převedla na dedikovaný traffic channel. Ty byly zapínány podle potřeby, vždy ale jeden běžel volný. Typická BTS ve špičce vysílala osm až dvanáct kanálů, v exponovaných lokalitách to bylo běžně 16 až 20, nejvyšší zaznamenaný počet dosáhl 22. Každý kanál představoval jeden běžící hovor. Signalizace byla in-band, tzn. byla vysílána na hovorovém kanále a přerušovala tak běžící hovor. Handover byl vyvolán snížením síly přijímaného signálu pod určitou mez. Typický výkon základny byl kolem 15 až 20 wattů, na deštníkové sajty se dávalo 30 W, do měst 10 W.


Základnová stanice NMT na Kleti, foto exkurze CSDXC 2002

V počátcích síť nevyžadovala žádné registrování do sítě po zapnutí telefonu. Později s narůstajícím provozem byla síť rozdělena do osmi oblastí, které kopírovaly tehdejší kraje a zůstaly do dnešních dní zachovány jako součást Cell ID v GSM síti. Spolu s touto změnou se telefony začaly hlásit do sítě při zapnutí a při přechodu do jiné oblasti.

Celou síť dodávala finská společnost Nokia. Odtud také pochází dlouhodobé nadstandardní vztahy Eurotelu s touto společností. V roce 1998 proběhla rozsáhlá modernizace sítě, která do té doby uměla jen telefonovat. Upgrade přinesl funkce jako přenos čísla volajícího, datové přenosy rychlostí 4.8 kbps. V létě roku 2000 se podařilo odladit i odesílání a příjem SMS, který ale vždy zůstal značně nespolehlivý, jelikož byl realizován jako datový hovor na číslo SMS centra.


Mapa pokrytí - srpen 1999

Definitivní tečku za sítí NMT v České republice přinesl 30. červen 2006, kdy byla po několika redukcích kapacity vypnuta. Na jejích frekvencích dnes válčí datová síť třetí generace CDMA2000 EV-DO.

Samozřejmě GSMweb se po celou dobu své historie věnoval i sestavování seznamu NMT sítě. Správce seznamu odhaduje finální odlovenost kolem 95%. Síť v době před svým vypnutím pokrývala republiku z cca 550 základnových stanic.

Za konzultaci technických otázek děkuji Bronajzzzovi. Mapy pokrytí ze svého papírového archivu poskytli Vladimír Bílý a Dan K.