Archive for Červen, 2011

Vodafonovo velké přečíslování Cell ID

Středa, Červen 22nd, 2011

Vodafone zahájil začátkem května rozsáhlou kampaň změn Cell ID v celé východní části své GSM sítě - tzn. Ericsson zóně. Cílem je odstranit veškeré duplicity Cell ID v síti. Přečíslování probíhá postupně ve vlnách a dosud neskončilo.

Nové číslování opouští dosavadní systém, kdy první čtyřčíslí bylo číslo sajtu a poslední cifra označovala pořadové číslo sektoru. Přechází se na systém trojic, známý ze sítě T-Mobile. V některých řadách se vynechává první trojice, tam, kde by kolidovala se sajtou v Siemens zóně. Přečíslované sajty jsou seřazeny abecedně podle okresů, v rámci okresu pak abecedně podle názvů lokalit.

U duálních sajtů jsou nově začíslovány za sebou, vždy první DCS a druhá GSM.

Přejeme příjemný lov!