Vodafone+Huawei: swap 3G ve stávajícím pokrytí

Vodafone zároveň s horečnatou výstavbou nového 3G pokrytí v Praze 5 a 6 a v Brně, zahájil výměnu technologie na stávajícím pokrytí v Praze 3, 9 a 10. Boxy Siemens postupně nahrazuje Huawei, cílem je samozřejmě mít homogenní síť od jediného dodavatele. Vyměněné lokality se vyznačují přítomností krabice RRH. Zároveň dochází k dolepení děr v původním pokrytí, které bylo kompromisem mezi hustotou sítě a pokrytým územím a vycházelo z daného počtu “archivních” Node B, nakoupených v roce 2005. Cílem je dosáhnout 100% parity GSM a UMTS sítí.

[edit 29.10.2009 - fotopříloha stažena na žádost autora fotografií]

Napište komentář

You must be logged in to post a comment.